Lokalpolitik

Frygten for udvidelse af slagteriet ubegrundet

ERHVERV:Som tidligere landmand/kvægproducent har jeg med stor interesse læst om problematikken vedrørende et stykke jord placeret foran Hadsund Kreaturslagteri ud til Gl. Visborgvej. Ifølge indhentede oplysninger hos borgmesteren og kreaturslagteriets ledelse, har der tidligere på året været ført forhandlinger om køb af det omtalte areal, hvor det var slagteriledelsens opfattelse, at der forelå en klar aftale. Den opfattelse deles ikke helt så klart af borgmesteren, og ifølge formanden for teknik og miljøudvalget Knud Christensens udlægning i NORDJYSKE Stiftstidende 14. december, er man i udvalget stemt for at sælge arealet til en ny køber, der er kommet på banen og som vil etablere plantecenter på arealet. I alt det her er det tydeligt, at der har været kommunikationsbrist mellem borgmesteren og teknik- og miljøudvalget, men realistisk set er det uforståeligt, at udvalget i henvendelsen fra de potentielle købere ikke har haft slagteriets placering i forhold til jordstykket med i overvejelserne? Som ny tilflytter til Hadsund, hvor jeg er blevet fantastisk godt modtaget, er der i diskussionerne med omgivelserne blevet nævnt, at det, Hadsund har brug for, er arbejdspladser og ikke mindst nu i den kommende storkommune. Den opfattelse er der altså ikke i teknik- og miljøudvalget - endda med en Venstre-formand i spidsen. Uforståeligt når plantecentret kan købe og etablere sig direkte på naboarealet. I læserbrev 15. december også i NORDJYSKE Stiftstidende argumenterer Thorkild Løkke for, at plantecentret skal etableres foran slagteriet af hensyn til de fremtidige huspriser i området, og dermed manglende lyst til at opføre nye huse i området. Efter at undertegnede har haft samtaler med borgmesteren og slagteriets ledelse, er det tydeligt, at Thorkild Løkke ikke har sat sig ind i den reelle problematik. Selve slagteriet skal ikke udvides ind mod Gl. Visborgvej, men kun etablere parkeringspladser. Derudover vil virksomheden etablere træer og buske, så slagteriet i fremtiden bliver langt mindre synligt fra vejen. Angående samme Thorkild Løkkes nervøsitet for, at slagteriet vil vokse til en megastor virksomhed, er det helt ubegrundet. Som kvægproducent gennem mere end 40 år og diverse bestyrelsesposter inden for branchen, er opfattelsen herfra, at markedet med få store andelskreaturslagterier og mange mindre private, at virksomheden på Gl. Visborgvej ikke i fremtiden vil blive større end nuværende - højst i småtingsafdelingen. Årsagen er først og fremmest slagteriets placering, men også fremtidige skrappere veterinære krav, som under alle omstændigheder vil være til gavn for omgivelserne. Den næste vigtige faktor er, at kvægbestanden i Danmark i disse år falder ret så kraftigt på grund af større ydelse hos malkekøerne plus produktionsbegrænsning via mælkekvote og skrappere miljøkrav som helhed.