Frygter at miste den lokale forankring

Formanden for Skagen By- og Egnsmuseum er utilfreds med amtets støttepolitik

SKAGEN:Formanden for Skagen By- og Egnsmuseum, Vivian Floor, mener, at Nordjyllands Amt giver for lidt til museet i årligt driftstilskud, og hun er bekymret for, at det bliver endnu mere besværligt at lave et ordenligt budget i fremtiden. - Lige nu får vi 170.000 kroner i direkte driftstilskud om året fra amtet. Hertil kommer så nogle tilskud, som er øremærket til fælleskonserveringen, og som vi straks betaler videre til konserveringsværkstedet, men amtets strategi er, som jeg har forstået det, at man helst undlader at give driftstilskud og så i stedet giver tilskud til projekter. Stab nødvendigt - Vores problem er så bare, at vi ikke kan lave projekter, hvis vi ikke har en stab til at udføre det daglige arbejde og der ud fra også gennemføre projekter, fortæller Vivian Floor. Hun så hellere, at amtet gav tilskud til at lønne nogle folk, og dermed i højere grad lod det være op til de lokale, hvilke projekter, der skal gennemføres. Styring via støtte - Med den politik, som amtet lægger op til, skal vi jo tage hensyn til, hvilke projekter, der kan udløse støtte fra amtet, og det er utilfredsstillende. Man kan jo ikke klare den daglige drift og vedligeholdelse ved, at man engang imellem får støtte til et projekt, siger Vivian Floor. Situationen bliver ikke bedre af, at man nu i over to år har arbejdet på at indføre nye tilskudsregler. Svært at budgettere - Det er efterhånden endt med, at vi nu får udbetalt tilskud for et kvartal af gangen, og lige nu ved vi for eksempel ikke, hvad vi får fra 1. oktober, og om vi i det hele taget får noget fra amtet. Det betyder jo næsten, at man er nødt til at opsige folk hvert kvartal, siger Vivian Floor, der til gengæld kan glæde sig over en meget fin behandling fra Skagen Kommune, som der er lavet en fire-årig aftale med. - Vi vil meget gerne arbejde sammen med amtet, og vi vil også meget gerne arbejde med projekter i regionalt perspektiv, hvad vi også gør. Vi synes bare, at der er et misforhold mellem det, som kommune og stat investerer i vores museum, og så det, som vi får fra amtet, ikke mindst når vi sammenligner med, hvad amtet venter sig fra museets side. - Amtet ser jo helst, at vi laver regionale projekter hele tiden, men at kommunen klarer finansieringen, siger museumsinspektør ved Skagen By- og Egnsmuseum, Michael Ax. Frygt for centralisering Både Michael Ax og Vivian Floor frygter også, at der er udsigt til en centralisering på amtsplan, så museerne i fremtiden vil blive styret fra mere centralt hold, og det har de tænkt sig at protestere kraftigt imod. - Denne debat var oppe på museumsrådets seneste møde, og jeg frygter, at det bliver det store kulturhistoriske museum i Aalborg, der skal være storebror og bestemme over de mindre museer i fremtiden. Hvis vi ender med reelt at blive en underafdeling af Nordjyllands Historiske Museum, og det vil man jo kunne styre via de tilskud, som man giver, så tror jeg, at vi kan få problemer i blandt andet Skagen, siger Vivian Floor. Hun har også været i kontakt med andre museer om denne problematik. Ikke truet af lukning Michael Ax understreger, at der ikke er tale om, at Skagen By- og Egnsmuseum er lukningstruet eller noget i den stil. - Men på længere sigt kan vi da godt frygte, at den lokale forankring vil forsvinde, og at den lokale offervilje dermed også vil forsvinde. I dag beskæftiger vi os med hele viften af museumsarbejde, altså forskning, registrering, bevaring og formidling, og vi frygter da, at vi ender som en ren formidlingsenhed, hvis centraliseringstankerne bliver gennemført, siger Michael Ax. Vigtig udvikling - Og så vil også de besøgende kunne mærke det. Så er der ikke længere det initiativ og den udvikling, som er så vigtigt. - Museet er jo ikke bare noget med at se på ting, som nogen en gang har skrabt sammen. - Hvis ikke man er i udvikling, er man i afvikling, fastslår museets formand, Vivian Floor.