Lokalpolitik

Frygter følgerne af strukturreform

Den nye strukturreform vil nemt komme til at gå ud over både miljøet og de handicappede. Det frygter Martin Glerup (S), tidligere folketingsmedlem og nuværende byrådsmedlem i Aars. Han var en af talerne ved 1. maj-mødet i Aars, og sagde blandt andet: - Endnu ved vi ikke, hvordan det går med tilbuddene til de handicappede. Men jeg er bekymret for, at en opsplitning af den ekspertise, som i dag findes i amterne, vil ødelægge den højst kvalificerede indsats, som ydes i dag. Og det vil gå ud over de handicappede. - Jeg er også bekymret for, at milø- og planopgaverne bliver en kasetbold mellem staten og kommunerne. Som medlem af Naturklagenævnet ser jeg talrige eksempler på dispensationer og tilladelser, som kommuner giver, selv om de er i klar modstrid med fredningsbestemmelser og gældende lovgivning.