Frygter for grundvand

NÆSBORG/TOLSTRUP:Tolstrup Vandværk ser med meget stor bekymring på landmand Peter Andersens planer om at opføre en ny svinestald på Lyngvejen 19. Af et brev som bestyrelsen for vandværket har skrevet til Naturklagenævnet fremgår det, at en del af vandværkets indvindingsområde ligger under de jorder, der vil blive gødet med gylle fra svinefarmen. - Det er vandværksbestyrelsens opfattelse, at med det store svinehold, der er tiltænkt på farmen, vil der komme væsentlig mere gødning på markerne end da den tidligere ejer, Ole Pedersen, dyrkede markerne, skriver vandværkets bestyrelse med formand Brian Olsen i spidsen. Af brevet fremgår det, at drikkevandet har et nitratindhold på 34 mg. pr. liter og at det har været støt stigende siden 1990. Derfor har vandværkets valgt at vedlægge den sidste nye prøvningsrapport, så Naturklagenævnet sort på hvidt kan se stigningen. - Det er bestyrelsen opfattelse, at vi har pligt til - på samtlige forbrugeres vegne - at gøre indsigelse mod planlægningen af yderligere forurening af vores drikkevand samt at klage over at amt og kommune har godkendt projektet, skriver vandværksbestyrelsen.