Frygter for skolens fremtid

Susanne Talbot kan ikke se logikken

KONGERSLEV: Hun smiler som sædvanligt, men det er tydeligt, at Susanne Talbot, daglig leder på Lille Vildmose Produktionsskole, er frustreret over situationen. - Produktionsskolerne har længe været et stedbarn i uddannelsessystemet, og jeg kan ikke forstå, hvorfor der ikke er flere, der råber vagt i gevær, siger Susanne Talbot. Produktionsskolen har i årevis taget sig af unge, der ikke passede ind i det etablerede uddannelsessystem. - Den seneste PISA-undersøgelse viser, at 17 procent forlader folkeskolen som funktionelle analfabeter. Regeringen vil gerne have de unge ud i en ungdomsuddannelse hurtigst muligt, og det viser tallene, at de også gør, men alt for stor en del falder fra. 50 procent af de elever, vi tager ind på produktionsskolerne, er droppet ud af fra tekniske skoler, og hvor skal denne gruppe gå hen, når man allerede har lukket den frie ungdomsuddannelse, og højskolerne og AMU-centrene er også under pres. Det er de udsatte unge, det går ud over, siger Susanne Talbot. Hun frygter, at den nye lov giver kommunerne et incitament til at lukke skolerne. - Når man både fjerner det afdragsfrie grundtilskud samt opkræver fuld pris for alle elever, så kan jeg godt frygte for fremtiden. Susanne Talbot nævner som eksempel de forringede vilkår, der har været en del af hverdagen under den nuværende, men også den forrige regering. - Hvis vi for eksempel udsluser en elev til en teknisk skole, så skal vi efter tre måneder hente oplysninger på eleven. Hvis han fortsat går på skolen, får vi en udslusningstakst. Hvis ikke, så får vi zero, slår Susanne Talbot fast og samler pegefinger og tommeltot til et rundt nul. - Den slags ordninger kan jo betyde, at man kan spekulere i IKKE at lægge kræfter i de svageste elever, advarer hun, men understreger, at det ikke er tilfældet på hendes skole. Hvert år skal Sejlflod Kommune tage stilling til, om man ønsker at give Lille Vildmose Produktionsskole et grundtilskud på cirka 400.000 kroner. Næste år vil det for første gang ikke være fradragsberettiget. Hvad sker der, hvis Sejlflod Kommune beslutter at fjerne grundtilskuddet? - Så lukker man skolen.