Frygter for trafik i baghaven

Borgere i Aalborg Øst frygter for en østlig linjeføring for en ny Limfjordsforbindelse.

Torben Duch Holm
Michael Friis Jespersen, Kim Therkelsen og Thomas Strandquist drøfter her de konsekvenser, en østlig linjeføring vil få for boligområderne i Aalborg Øst. De føler, at de allerede i dag er meget tæt på motorvejen.
Trafikforhold 2. oktober 2011 06:00

En række beboere i Aalborg Øst frygter, at de med en østlig linjeføring for en ny Limfjordsforbindelse næsten vil få forbindelsen ført gennem deres baghave. Det har de peget på i indsigelser i forbindelse med, at forslagene til linjeføringen for en ny Limfjordsforbindelse i sommer var ude i offentlig høring. En del af de øvrige indsigelser gælder forslagene til en vestlig forbindelse over Egholm, men Michael Friis Jespersen, der bor på Wesselsvej i Aalborg Øst mener, at beboerne i Aalborg Øst næsten bliver dårligere stillet. - Syd for fjorden er der et enkelt sted, hvor linjeføringen for Egholmlinjen kommer tæt på bebyggelse. Det er der, hvor grundejere i Hasseris foreslår, at linjeføringen får et knæk mod vest. Nord for fjorden går Egholm-linjen tæt på nogle kolonihaver, men den rammer ikke direkte boligområder. Vores mareridt - østlinjen - går derimod på en lang strækning igennem bebyggede områder i Aalborg Øst. Det giver en langt kraftigere belastning af boligområder end det, man taler om i det vestlige Aalborg, mener Michael Friis Jespersen. Lavet støjskærme I Aalborg Øst er der ved motorvejen lavet støjskærme. Alligevel viste støjmålinger lavet for 15 år siden et støjniveau, der var tæt på det uacceptable for et boligområde. - Det er siden blevet værre, og kommer der en udvidelse af motorvejen i forbindelse med en ny Limfjordsforbindelse, oplever vi helt sikket et støjniveau, der overskrider grænserne for, hvad der bør være i et boligområde. Mængden af boliger, der bliver ramt, er langt større end ved en Egholm-linje ved Aalborg Vest, siger Michael Friis Jespersen. Kim Therkelsen, der også bor på Wesselsvej, er enig. - Men oven i støjproblemet kommer risikoen for forurening fra den tunge trafik, der skal passere på motorvejen, siger Kim Therkelsen. Nu oplever beboerne jævnligt trafikpropper, så der i perioder er næsten stillestående lastbiler, der har motorerne kørende. Beboerne i kvartererne omkring motorvejen frygter, hvordan en østlig linje negativt vil påvirke boligpriserne, ligesom nogle huse vil ligge i vejen. Det eksisterende støjværn vil skulle rykkes længere mod øst, og i nogle tilfælde vil det betyde adskillige menter ind i haver. En enkelt beboer på Wesselsvej har allerede af Vejdirektoratet fået besked på, at hans ejendom ligger i vejen for den østlige linje. Trafikaflastningen - Jeg kan godt forstå, at borgerne i Aalborg Vest også reagerer, fordi de heller ikke ønsker at få en motorvej anlagt i nærheden af deres boliger. Men jeg vil opfordre til, at man, når beslutningen skal træffes, også tager hensyn til, hvad der tjener samfundet bedst. Og her mener jeg, at man må se på, hvad der tjener samfundet bedst. Det er den vestlige linje, der giver den største aflastning, siger Michael Friis Jespersen. Han henviser til erfaringerne fra Elbtunnel ved Hamburg. Trods en nylig udbygning ser man alvorlige trafikpropper omkring tunnelen. - Jeg ved ikke, om man under Elben kunne lave en alternativ forbindelse, men det er tankevækkende, at de ekstra rør ikke har løst problemerne med bilkøer, siger Michael Friis Jespersen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...