Ungdomsuddannelser

Frygter for uddannelsesmiljøet

Flytning af HF i Ranum vil svække uddannelsesmiljø

RANUM:Hvis Nordjyllands Amt beslutter sig for at nedlægge HF-uddannelsen i Ranum og flytte uddannelsen til Aars Gymnasium, som der lægges op til i amtets sparekatalog, vil det få store konsekvenser for uddannelsesmiljøet i byen. Det mener afdelingsleder på HF, Leif J. Hansen. - HF har stor betydning for uddannelsesmiljøet i byen. Vi betyder meget for seminariet, da en del af vores elever søger ind på pædagogseminariet efter at have færdiggjort HF, siger Leif J. Hansen. Desuden har HF mange fælles aktiviteter sammen med seminariet. Der er fælles kantine, fælles bibliotek og begge bruger hallen i undervisningen. Leif J. Hansen mener til gengæld ikke, at en eventuel nedlæggelse af HF i Ranum vil have nogen nævneværdig økonomisk effekt for byen. - De fleste elever kommer udefra. Det er kun 15-20 personer, der bor på kollegiet, siger Leif J. Hansen, der beklager, at en flytning til Aars kan gå ud over den nye efterskole, man er i gang med at oprette i byen. Ingen brobygning - Det spænder ben for det brobygningsprojekt, vi havde med hensyn til HF, men jeg tro ikke det ødelægger vores muligheder for at etablere en efterskole. - Sådan siger Olav Storm, Ranum, der er bestyrelsesmedlem i efterskolen, som der er planer om at etablere i Ranum. Det der generer Olav Storm mest er de negative vibrationer der kommer omkring Ranum. - Med planerne om efterskolen var det som om vi var på vej opad igen i Ranum. Det er en dårlig melding omkring Ranum, at HF måske nedlægges. Det er ikke lige det vi har brug for, siger Olav Storm, der understreger, at det eneste positive man kan sige om planerne er, at hvis HF flytter fra Ranum Seminariet, så bliver der bedre plads til efterskolen. - Men det pladsproblem kunne godt være løst på en bedre måde, pointerer Storm.