Frygter fortravlede præster

- Ansættelsesstop for præster er tåbeligt

AALBORG:Funktionæragtige, fortravlede præster, der kun har tid til de mest basale kirkelige handlinger. Det forudser sognepræst Hans Tang Nielsen bliver situationen i mange sogne, hvis ikke kirkeminister Tove Fergo (V) er indstillet på at give dispensationer for det ansættelsesstop hun indførte for præster i juni måned. Når kirkeministeren 15. august mødes med landets biskopper, vil der i en meget stor bunke ansøgninger om dispensation for ansættelsesstoppet være en god snes fra Aalborg Stift. Nærmere bestemt er der tale om 11 ledige stillinger, som biskop Søren Lodberg Hvass gerne vil have genbesat. Blandt andet mangler Nørresundby sogn fra 1. september en afløser for sognepræst Hans Tang Nielsen, der går på pension. Med sine knap 7000 sognebørn har sognet to præster, og den snart afgåede sognepræst frygter hvad der vil ske, hvis en enkelt præst fremover skal klare alle opgaverne alene. - På længere sigt, vil det være en belastning for sognet. En uholdbar situation, hvor der kun bliver tid til de kirkelige handlinger. Sjælesorg, sygebesøg og kirkelige aktiviteter vil gå på vågeblus, forudser sognepræsten. Tåbeligt - Man har brugt penge til elektroniske kirkebøger, og derfor forsøger man nu at spare på præstelønningerne. Men det er en tåbelig måde at spare på. Præsten skal ikke bare være en funktionær, der farer rundt og døber og konfirmerer. En præst skal dele glæder og sorger med sine sognebørn, og det kræver både medfølelse og tid, mener Hans Tang Nielsen. Han har været sognepræst i Nørresundby i 32 år, og i den periode har han oplevet store forandringer. - Kirkerne har fået sognegårde og kirkehuse, så præsten kan gøre andet og mere sammen med menigheden end at holde gudstjenester. På den baggrund forstår sognepræsten ikke, at kirkeministeren nu vil spare 3,4 millioner kroner på dette års budget for aflønning af Folkekirkens præster. - Omkring 200 dygtige, ledige teologer går på understøttelse. Det var bedre, at de om kom i gang, synes præsten, der er sikker på, at der er folkelig opbakning til den nuværende normering af præster. Behov for sjælesorg Hans Tang Nielsen anser ansættelsesstoppet for særlig uheldigt, fordi behovet for sjælesorg, efter hans mening, er stigende. - Når jeg snakker med mennesker i sorg kan jeg se, at de ikke har så mange at dele den med. Vi lever en en egocentreret tid, hvor man har nok i sig selv. Og det medfører ensomhed, pointerer præsten. Ingen ved, hvad situationen er efter 15. august. Men formanden for menighedsrådet i Nørresundby sogn, Henrik Bidstrup, frygter det værste. - Jeg har mine tvivl om, at vi får ansat en præst i år. Og det her sogn er alt for stort til kun en præst, mener han. Hans Tang Nielsen har da også fortrudt, at han har søgt sin afsted pr 1. september. - Havde jeg vidst, at der ville komme et ansættelsesstop, ville jeg have trukket min afskedsansøgning i et halvt års tid.