Lokalpolitik

Frygter mere fjerndemokrati

TVÆRPOLITIK:Det første kommunevalg i Rebild kommune nærmer sig, og de politiske partier har holdt opstillingsmøder. Og vi tværpolitiske har spurgt os selv, om det hele nu blev så politisk orienteret, at der nu ikke mere blev plads og interesse for de Tværpolitiske. Vi vil godt tilkendegive, at vi er lidt skeptiske overfor en storkommunes fortræffeligheder overfor den enkelte borger. Og Vi har nok mest den fornemmelse, at etablering af storkommunen nemmere giver mere fjerndemokrati og mindre nærdemokrati. Men nu må der naturligvis arbejdes for, at funktionen i Rebild kommune bliver bedst mulig. De Tværpolitiske tror dog stadig på, at der også i den ny storkommune er brug for lokalvalgte entusiastiske byrådsmedlemmer, der ikke risikerer at blive låst fast i partipolitiske beslutninger. Tværpolitiske byrådsmedlemmer, der med udgangspunkt i den lokale basis vil bruge deres sunde fornuft til gavn for den enkelte borger og helheden. De Tværpolitiske byrådsmedlemmer vil gerne ind og arbejde for at gøre en god kommune bedre og få indflydelse på den ny Rebild kommunes udformning og funktion. Der afholdes opstillingsmøde sidst i september. Mød op, du har mulighed for at få indflydelse.