Frygter ny dagsorden for ældreboliger i Thy

Povl Bojer (UP) tror ikke at Thisted Kommune får en færdig plan for ældreboliger i 2009 - beslutningen overlades til et nyt byråd i 2010

Fremtiden for Kløvermarken i Koldby er stadig uafklaret præcis som tilfældet er for Rønhedecentret i Bedsted og for Solgården i Hundborg. Povl Bojer tror ikke på en beslutning før 2010, som vil overlade afgørelsen til et nyt byråd. Arkivfoto: Jens Fogh-Andersen

Fremtiden for Kløvermarken i Koldby er stadig uafklaret præcis som tilfældet er for Rønhedecentret i Bedsted og for Solgården i Hundborg. Povl Bojer tror ikke på en beslutning før 2010, som vil overlade afgørelsen til et nyt byråd. Arkivfoto: Jens Fogh-Andersen

- Reelt går øvelsen bare ud på at udskyde den endelige beslutning til 2010, når der er valgt et nyt byråd. Povl Bojer (UP), indtil sidste år formand for omsorgsudvalget i Thisted Kommune, udtrykte sammen med udvalgskollegerne Kr. J. Kristensen (UP) og Elsebeth Pedersen (V) betænkelighed ved formålet med arbejdet i den styregruppe, et stort flertal i byrådet stemte for. Gruppen, der tæller formand og næstformand for kommunens omsorgsudvalg og økonomiudvalg, skal sikre gennemførelsen af en undersøgelse, der skal skaffe et grundlag for en endelig beslutning om kommunens fremtidige ældreboligplan. Byrådet afsatte 200.000 kroner til arbejdet. - Undersøgelsen skal kort og godt skaffe et alibi for at følge den vej, økonomiudvalget hele tiden har ønsket at gå - nemlig at lukke de tre nuværende ældrecentre i Hundborg, Koldby og Bedsted og fordele pladserne her mellem områdets øvrige ældrecentre. Økonomiudvalget har længe været optaget af to ting, nemlig at opnå en driftsbesparelse ved at lukke de tre centre og spare en udgift til servicearealer, siger Povl Bojer. Han mener, at flertallet i omsorgsudvalget er "sat af beslutningsprocessen", fordi det fastholder en beslutning, som blev truffet i enighed af samtlige fem medlemmer i omsorgsudvalget. De indstillede sidste år, at de tre berørte centre blev reduceret til to ved at lægge Kløvermarken og Rønhedecentret sammen til et nyt center i Bedsted samt bibeholde Solgården i Hundborg. - Efter tre års arbejde med ældreboligplanen mangler der ingen oplysninger, men alene vilje og handlekraft til at træffe en beslutning. Derfor er det ikke i orden med en ny undersøgelse, som blot skal foregøgle, at der er nye oplysninger, siger Poul Bojer. Læs mere i Thisted Dagblad søndag