Lokalpolitik

Frygter nye miljøregler

Kommunalbestyrelsen vil skrive til ministre og folketingsudvalg

FARSØ:- De her nye regler kan betyde, at landmænd må gå fra hus og hjem. Det giver en voldsom usikkerhed, at man ved at lave en fodfejl i princippet kan blive trukket for mere end sin indtægt. Kurt Friis Jørgensen (V), selv gårdejer, talte sig varm, da kommunalbestyrelsen i sidste uge havde et punkt om nye miljøregler på dagsordenen. Tilsyneladende en sag, som politikerne bare skulle tage til efterretning, for det drejer sig om nogle nye bekendtgørelser og en forordning fra EU, som 15 lokale politikere i Farsø Kommune ikke kan ændre på. Ikke desto mindre vakte sagen altså stor debat, og resultatet blev, at kommunalbestyrelsen besluttede at sende et protestbrev til både fødevareminister Hans Christian Schmidt (V), miljøminister Connie Hedegaard (K) og de respektive udvalg. Baggrunden er, at en EU-forordning åbner op for, at myndighederne kan samkøre oplysninger om den støtte, en landmand modtager, med oplysninger om eventuelle overtrædelser af miljøloven. Hvis landmanden ikke overholder reglerne, vil han få trukket i støtten. De enkelte EU-lande kan selv bestemme, hvordan de vil fortolke forordningen, men i Danmark er der allerede lavet en bekendtgørelse, der slår fast, at der kan trækkes i støtten. - Det fungerer da ikke sådan ved trafikforseelser, at folk skal betale en bøde efter indkomst. Hvordan hænger det så sammen, at landmænd skal, hvis de overtræder miljøreglerne? Hvis man for eksempel trækker 20 procent i støtten, så vil en landmand, der får et tilskud på 400.000 kroner skulle af med 80.000 kroner, mens en anden, der måske kun får 4000 kroner i tilskud kan slippe med 800 kroner for præcis den samme forseelse. Selvfølgelig skal vi overholde reglerne, men der kan også ske uheld, sagde Kurt Friis Jørgensen. - Hvis reglerne så bare var ens i hele EU, men det er de ikke, supplerede Niels Krebs Hansen (K). Borgmester H. O. A. Kjeldsen (V) kunne helt tilslutte sig de kritiske bemærkninger. Nu vil han drøfte sagen med de øvrige tre kommuner i Vesthimmerland, så der kan afgå et fælles brev til ministrene, hvor lokalpolitikerne insisterer på, at ordningen administreres ens i alle EU-medlemslande. - Det er der, så vidt jeg kan se, fuld opbakning til. Men så mener jeg heller ikke, vi kan gå længere, konkluderede borgmesteren.