FTF frygter kommunalreformen

Hasardspil at flytte beskæftigelsespolitikken til kommunerne, mener FTF-Nordjylland

NORDJYLLAND:Regeringens udspil til ny kommmunal struktur er et hasardspil med beskæftigelsespolitikken og med hele velfærdssamfundet, mener FTF, de funktionæransattes fagforbund, i Nordjylland. Kritikken rejses i forbindelse med delegeretmødet i FTF-Nordjylland denne uge. Især målsætningen om at samle al offentlig indsats for beskæftigelsen i kommunerne bekymrer FTF. - Det er et forsimplet billede af beskæftigelsespolitikkens opgaver at tro, at kommunerne alene kan løse den samlede beskæftigelsesindsats. Der er afgørende forskelle mellem både opgaver og målgrupper i det nuværende statslige og kommunale indsats. Formålet med den statslige indsats er at servicere arbejdsmarkedet og opkvalificere de forsikrede ledige. Formålet med den kommunale indsats er en individel socialpolitiks indsats for "ikke-forsikrede", d.v.s. kontanthjælsmodtagere og ledige med andre problemer end ledighed. Påstanden om, at de to systemer laver en masse ovelappende arbejde har ikke hold i virkeligheden, hedder det i FTF-Nordjyllands skriftlige årsberetning. Der henvises til tal fra Beskæftigelsesministeriet og kommunerne, som viser, at kun 35 pct. af kontanthjælpsmodtagerne er parate til arbejdsmarkedet. FTF frygter, at beskæftigelsespolitikken i kommunalt regi kommer til at køre efter kortsigtede økonomiske interesser og lokalpolitiske hensyn, og der peges også på den øgede pendling , hvor arbjedsmarkedet ikke er begrænset af kommunegrænser vil indebære en ukoordineret og forskellig indsats for virksomhederne. Flextronics nævnes som eksempel på arbejdsmarkedets regionale karakter. Generelt betegner formanden for FTF Nordjylland, Ivan B. Leth, Sindal, oplægget til ny kommunal struktur for "et stort ideologisk felttog med velfærdssamfundet. Reformen har et stort, demokratisk underskud, balancen mellem kommuner, regioner og stat er skæv og han stillede spørgmål ved, om kommunerne kan løfte de mange nye opgaver. Flere ledige I Nordjylland har FTF haft store procentsstigninger i ledigheden for pædagogerne ( 42 pct. i BUPLs a-kasse), og funktionærgruppen (30 pct. i FTFs a-kasse) Selvom der i årets løb er flyttet mange medlemmer til Danmarks Lærerforenigns a-kasse, ahr FTF-A ikke færre ledige end for et år siden. Der er også en stor procentvis stigning i lærernes ledighed, bl.a. som følge af overflytning fra medlemmer fra Landsforeningen af Voksenunervisere, LVU. Generelt er udviklingen i ledigheden gået modsat regeringens forudsigelser om fald, konstaterer FTF Nordjyllands arbejdsmarkedspolitiske udvalg, og i Nordjylland er den steget mere end i resten af landet.