EMNER

FUF giver gode ideer et puf, men mangler penge

I aften er der repræsentantskabsmøde i FUF, Frederikshavn Ungdoms Fællesråd. Formand Henrik Carlsen fortæller, at cirka 100 foreninger er med under paraplyen FUF.

Beretningen for 2008 er præget af glæde over, at fritids- og foreningslivet ikke er beskåret, men tværtimod har fået tilført ekstra midler - samtidig med en konstatering af, at mange projekter og ideer ikke er blevet til noget som følge af, at diverse pengekasser er tomme. - Vi oplever, at det politiske system anerkender det frivillige foreningsarbejde og dets betydning for børn og unge, hedder det i Henrik Carlsens beretning, der fortsætter: - FUF's mål er stadig flere tilskudspenge, men vi ønsker især en reel anlægspulje. FUF glæder sig over, at "tingene er sat i bevægelse", men beklager samtidig at der ikke rigtig er sket noget konkret. Det gælder for eksempel ungdomskortet, der skulle give 12-18 årige hjælp til transport, adgang til oplevelser, koncerter, arrangementer og ikke mindst adgang til at være med i foreningslivet. - Der var opbakning fra kommunen og NT, men desværre ingen penge, påpeger Henrik Carlsen i sin beretning. Samme skæbne har planerne om et multihus og et foreningssekretariat indtil videre lidt. Henrik Carlsen erkender, at det har været vanskeligt at tale med én stemme fra Skagen til Sørå. - Der er stadig store forskelle, og sognerådspolitikken synes nu og da at stikke sit kedelige ansigt frem. Men det er vigtigt, at vi ser kommunen som en helhed, siger Henrik Carlsen. Forskellige behov Det er vigtigt at erkende, at behovene er forskellige i Frederikshavn by, i landsbyerne og i de større byer som Skagen, Sæby og Østervrå. - Landsbyer har brug for lokale kraftcentre, gerne centreret omkring den lokale skole. De større byer skal have en bredere vifte af tilbud. - Frederikshavn by kan med sin mangfoldighed tiltrække de lokale, borgere fra oplandet samt gæster langt ud over kommunens grænser, vurderer FUF-formanden. Aftenens repræsentantskabsmøde holdes i Metodistkirkens Børne- og Ungdomsarbejdes lokaler på Snerlevej i Strandby. Udover beretning, debat og diverse valg, er der også afsat tid til at spise. Desuden er der indlæg ved Jonas Nørgaard Mortensen fra Dansk Ungdoms Fællesråd. Fra DUF kommer også Michael Hedelund, som står for projektet om 16 års valgret til kommunalvalget.toen