FUF: Spar en direktør

Paraplyorganisation vil have færre direktører og "ophugningsstøtte"

Kultur- og fritidschef Thomas Østergaard har sagt sit job op, og står det til FUF skal stillingen ikke genbesættes. Foto: Carl Th. Poulsen

Kultur- og fritidschef Thomas Østergaard har sagt sit job op, og står det til FUF skal stillingen ikke genbesættes. Foto: Carl Th. Poulsen

Spar en direktør og giv klubber og foreninger "ophugningsstøtte" til gamle, utidssvarende klubhuse og foreningslokaler. Sådan lyder rådet fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, FUF, til politikerne i kommunens kultur- og fritidsudvalg. Foreningernes paraplyorganisation skal være med til at pege på besparelser på omkring en million kroner. - Det svarer til én anbringelse af et barn uden for eget hjem i ét år, men på vores område rammer det rigtig mange mennesker, siger Henrik Carlsen, formand for FUF. Omkring 60 foreningsfolk fra Voerså i syd til Skagen i nord mødtes forleden for at drøfte emnet. - Desværre var Anders Gram Mikkelsen (S) eneste politiker, som deltog , siger Henrik Carlsen, formand for FUF. Slankere direktion Helt konkret foreslår FUF, at den ledige stilling som kommunens kultur- og fritidschef ikke genbesættes efter Thomas Østergaard, der som tidligere omtalt har sagt sit job op. - Efter vores mening har vi ikke brug for flere direktører og chefer - eller flere nye forkromede projekter på tegnebrættet for den sags skyld, så længe der ikke er midler til at realisere nogle af de mange idéer, siger Henrik Carlsen. Besparelse på 1,5 mio. kr. En slankning af den kommunale direktion fra fire til tre direktører indgår i byrådsflertallets budgetforlig, en besparelse på 1,5 mio. kr., men først fra 2014, hvor det er kædet sammen med en ny udvalgsstruktur fra næste byrådsperiodes start. Administrativ hjælp I stedet for en ny direktør efterspørger foreningslivet mere administrativ tyngde i forvaltningen. - De tre gamle kommuner havde hver to-tre mand dedikeret Folkeoplysningsområdet. De funktioner er nu samlet på én person. Det er alt for lidt. En eller to personer mere vil hurtigt kunne tjene deres egen løn hjem, siger Henrik Carlsen. Strukturændringer koster Ud over den generelle besparelse som følge af store overskridelser på social- og børne- og ungdomsudvalgenes områder rammes foreningerne på pengepungen, når kommunen lukker skoler. - Det betyder, at flere foreninger må flytte fra skoler til idrætshaller eller andre selvejende institutioner. Derved bliver der tale om huslejeomkostninger i stedte for gebyrindtægter, og det går igen ud over de midler, der er afsat til aktiviteter, siger Henrik Carlsen. Ophugningspulje En løsning på længere sigt kan være dels at samle klubber og foreninger på færre matrikler, dels at skære ned på driftsomkostningerne ved at energirenovere, så man sparer på udgifter til varme og andet forbrug. Men det kræver anlægsinvesteringer her og nu. - Strandby-Elling IF har vist vejen ved at foreslå en samling af deres aktiviteter ved Bannerslundhallen, men der skal gang i processen og bruges nogle anlægskroner her og nu, inden de kan begynde at flytte, siger FUF-formanden - og det er her "ophugningsstøtten" skal bruges. - Det skal være en pulje til, at man kan komme i gang et andet sted, hvor klubberne og dermed kommunen på længere sigt kan spare penge.