Lokalpolitik

Fugle flygter fra fjorden

Mangel på ålegræs dræber jagten på pibeænder

NIBE:Midt i 90erne var der anslået 25.000 pibeænder på træk i Nibe Bredning. Nu er der omkring 2000 tilbage, og det bekymrer Nibe og Omegns Jagtforening, der opfordrer amtslige og statslige miljømyndigheder til at få rettet op på bestanden. - Pibeænderne lever af ålegræs, som der bliver stadig mindre af i Nibe Bredning. Derfor flygter fuglene til egne som Vejlerne. Bestanden totalt er dog ikke truet, men de flygter herfra, og det må vi have gjort noget ved, siger formand for Nibe og Omegns Jagtforening, Leo Frederiksen. Han erkender, at en genopretning bliver mere end svær. Amtet vurderer, at udledningen af kvælstof er nogenlunde under kontrol og dalende, og giver nu især den stigende temperatur i fjorden på omkring en enkelt grad de senere år skylden for ålegræssets tilbagegang. - Det vil derfor tage år at genoprette græsset, vurderer Leo Frederiksen. Han fremhæver, at et stort område ud for Nibe Bredning blev udlagt til fuglebeskyttelses-område i 1990 netop for at genskabe bl.a. ålegræsset og bestanden af pibeænder på træk. Bestanden voksede fra omkring 5000 til 25.000 midt i 90erne, men dalede så brat og er nu nede på bundrekorden 2000. - Nu må vi nøjes med at skyde efter grå- og dykænder. Bestemt ikke ideelt, og det var slet ikke hensigten med udlægningen af store dele af bredningen til fugle-beskyttelsesområde. Nibe og Omegns Jagtforening omfatter 240 medlemmer - flere end nogensinde før siden starten for 79 år siden. Leo Frederiksen betegner generelt medlemmerne som dygtige skytter, men anskydninger, hvor byttet bliver ramt, men ikke ikke dør på stedet, er fortsat et problem. - Vi vurderer, at antallet af anskydninger af fugle ligger på omkring 32 procent, svarende til næsten hver tredje. Vi skal have bragt tallet ned på fem procent siger jagtformanden. Han ser frem til en revision af jagtloven, der vil tillade små motorer på skydekajakker i Nibe Bredning, hvor al motortrafik i øjeblikket er strengt forbudt i EUs fuglebeskyttelsesområde. - Rammer man ikke plet, er det næsten umuligt at nå frem til den anskudte fugl med håndkraft, nogle af dem er særdeles sejlivede, erfarer Leo Frederiksen, der forventer et udspil fra Vildtforvaltningsrådet i løbet af april. Nye investeringer På generalforsamlingen i jagtforeningen henlagt til Hotel Phønix fremlagde kasserer Leif Carlslund et årsregnskab med så pæne tal på bundlinien, at der er grobund for nye investeringer i år. Jægerne agter også at sætte sig bedre ind i nye momsregler for foreninger. - Det er altid en god ting at undersøge reglerne, før en ansøgning om fritagelse for moms ved et arrangement bliver sendt afsted, lød det på generalforsamlingen. Formanden roser medlemmer for deres deltagelse i jagt- og terrænskydningsdyster i regionen, deltagelsen i mellemrunden op til danmarksmesterskaberne arrangeret af Danmarks Jægerforbund, de nordiske mesterskaber, hundekonkurrencer, jagtblæsernes fanfare for Prins Henrik under regentparretsbesøg sidste sommer i anledning af Nibes bys 275 års jubilæum som købstad med hjælp fra Per Iversen, og adskillige medlemmers indsats som kontrollører under sidste års Nibe Festival - en opgave medlemmer også påtager sig i år. Forsamlingen mindedes afdøde medlemmer under afspilning af "Last Post". Søndag træder flugtskyderne fra Nibe og Omgens Jagtforening i karakter, når de åbner sæsonen - og foråret - på skydebanen ved Nibe Bredning.