Landbrugspolitik

Fugle forsvinder fra det åbne land

Stor europæisk undersøgelse viser, at intensivt landbrug sætter fuglene under stærkt pres

Intensiv drift i landbruget har i løbet af 25 år næsten halveret bestandene i Europa af de mest almindelige ynglefugle i det åbne land. Blandt de arter, det er gået hårdt ud over, er sanglærke, rødrygget tornskade, bomlærke, vibe og skovspurv, der alle har været almindeligt udbredt i Danmark. Det viser ny forskning, der har gennemgået 20 nationale undersøgelser af udbredelsen af ynglefugle fra 1980 til 2005. - Fugle kan være et levende barometer for miljøforandringer. Tilbagegangen er et klart vidnesbyrd om den miljømæssige udpining, der er sket i det europæiske landbrugsland, siger Richard Gregory, der er formand for det europæiske fugletællingsråd. Samlet set er tilbagegangen i mængden af ynglefugle i det åbne land på 44 procent. Forskerne bag undersøgelsen konstaterer med stor bekymring, at der er tendens til hurtig tilbagegang i bestanden af ynglefugle også i EU’s nye medlemslande i Central- og Østeuropa. De har før EU-medlemskabet traditionelt haft en mere ekstensiv landbrugsdrift og nogle af Europas største koncentrationer af ynglefugle. Derfor opfordrer forskerne EU til at gennemføre en gennemgribende reform af den fælles landbrugspolitik, hvis støtteordninger og programmer har præmieret den intensive drift. Selv om der er sket ændringer i de senere år, lader landbrugspolitikken fortsat miljøet og fuglene i det åbne land i stikken, påpeger forskerne. - Vores resultater viser et stort behov for en dybtgående reform af den fælles landbrugspolitik med målrettet støtte til miljøvenligt landbrug, hvor landmanden skaber miljøforbedringer i landskabet, siger Ariel Brunner fra naturorganisationen Birdlife International i Bruxelles. Den store europæiske fugleundersøgelse viser også tilbagegang i antallet af helt almindelige skovfugle. Her er bestandene samlet set gået tilbage med omkring ni procent. Også denne tilbagegang tilskriver forskerne den meget intensive drift af skovene. /ritzau/