Fugle fra Sibirien kan sprede fugleinfluenza

Masser af trækfugle er netop nu på vej til vinterkvarter i Danmark

Hvis fugleinfluenza kommer til landet med trækfuglene, befinder Danmark sig i den største risiko netop nu. Knortegæs, pibeænder, sangsvaner og andre vandfugle fra Sibirien ankommer i de disse uger i tusindtal til deres vinterkvarter ved de danske kyster og vandløb. Det er fugle, der på sommerbopladser i Sibirien kan tænkes at have været i kontakt med fugle, som trækker til og fra de egne i Sydøstasien, hvor fugleinfluenzaen har sit arnested. - Derimod er der ret få vandfugle, der rejser mellem Danmark og det sydøstlige Europa , hvor der de første europæiske tilfælde af fugleinfluenza er konstateret, påpeger formanden for naturpolitisk udvalg i Dansk Ornitologisk Forening, Hans Meltofte, København. Han understreger, at det er rene spekulationer. - Der er ingen som helst beviser på, at fugleinfluenza på den måde spredes med trækfuglene. Han er mindst lige så bekymret over den million fasaner og den halve million gråænder, der hvert år sættes ud til jagt. Der er en stor risiko for, at en influenzasmitte kan opformeres i disse flokke, siger han. Det bør også bekymre myndighederne, siger han. I Folketinget har SF fremlagt forslag om forbud mod opdræt og udsætning af af skydefugle. Fjerkræavlere med frilandshøns, som NORDJYSKE har talt med, har beroliget sig ved tanken om, at trækfuglene nu flyver sydpå, og først vender tilbage til foråret. - Hvis jeg var myndighed eller fjerkræavler, vil jeg ikke være tryg. Der kan akkurat lige så godt ske noget nu, siger Hans Meltofte. Det Danske Fjerkræraad forestiller sig en målrettet indsats overfor de mest udsatte fjerkræavlere ved at plotte dem ind på et kort over fuglenes trækruter, men den løsning tror Hans Meltofte ikke på. - Vi har trækfugle overalt. Danmark er, med sine mange og lavvandede kystområder, et enestående land, selv på globalt plan, siger han.