Fugle over Skagen Odde

SKAGEN:Der ses nu dagligt spændende fugle over Skagen, og det er netop i perioden marts til maj, at fuglefolk og fugle mødes over Skagen Odde. Snart er det ikke blot fugle, men også fuglekiggere bemandede med diverse udstyr og åbne øjne, der er et dagligt syn i området. Skagen Odde er unik, fordi mange fugle på træk passerer eller slår sig ned for et hvil.Blandt de seneste observationer er kongeørnen og fire røde glenter og thrane. - I Skagen Kommune er der set 346 fuglearter. Intet andet sted er der truffet så mange fuglearter i Danmark, så det store forårstræk er helt unikt, fortæller ornitolog Rolf Christensen. W.