Fuglefjeldets måge holder af Hirtshals

Riden hører normalt hjemme på Nordatlantens fuglefjelde, men den hvide mågefugl breder sig nu i havnene i Hirtshals og Hanstholm.

Den varme sommer med roligt vejr kombineret med mange tobis i Nordsøen har givet riderne på Hirtshals Havn succes i rederne. 68 par rider yngler på havnen, de fleste på østmolen, men der er også reder i havnens flydedok, mens to par rider har bygget deres reder på en lygtepæl, oplyser Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Ornitologen Anders Østerby, lærer i skoletjenesten på Nordsømuseet i Hirtshals, følger bestanden nøje. - Riderne vil bare være på Hirtshals Havn, og de forsøger at etablere sig alle mulige steder. Denne sommer har vi ikke haft de kulinger fra vest, som næsten altid skyller ridernes reder i havet, så i øjeblikket er der unger i 35 af de 46 reder på østmolen, siger Anders Østerby. Første gang riden ynglede i Hirtshals var i 1994, da otte par byggede rede. Frugtbarheden bølger op og ned fra sæson til sæson stort set i takt med havet og fiskerigdommen. Når der er godt med fisk, er der også flere unger i rederne. På Hanstholm Havn er der et halvt hundrede ridereder på den stejle og stormomsuste vestmole, og det ser ud til, at riderne yngler i to bølger. De første har store og flyvefærdige unger, men der er også par med helt små unger. Hvis vi får en kraftig sommerkuling, vil bølgerne skylle rederne med æg eller unger ned fra hylderne på den lodrette mole. Mågernes redehylder her er så smalle, at fuglene næsten ikke kan vende sig. Ridens historie som dansk ynglefugl går kun godt et halvt århundrede tilbage. Den ynglede første gang i 1941 på Hirsholmene ved Frederikshavn, men forlod øgruppen igen i 1974. De seneste somre har flere fugle dog holdt fast til på stedet, så måske er en genindvandring på vej. Der er også rider på Bulbjerg, Danmarks eneste fuglefjeld. Den samlede europæiske bestand tæller 2,5 millioner ynglepar på fuglefjelde i Island, Færøerne, Svalbard, Grønland, Norge og Storbritannien. /ritzau/