Fugleinfluenza kan lamme Danmark

I Sydøstasien er fugleinfluenzaen nu begyndt at smitte fra menneske til menneske, og det skaber bekymring hos Statens Serum Institut. Selvom sygdommen foreløbig kun hærger på den anden side af jorden, er der stor risiko for en ny såkaldt pandemi - en verdensomspændende epidemi med livsfarlig influenzavirus.

- Heldigvis har viruset stadig svært ved at smitte direkte mellem mennesker, så lige nu er truslen fortsat lav. Men såfremt viruset muterer, hvilket der er en realistisk mulighed for, så det smitter lige så nemt som andre influenzatyper, vil pandemien være en realitet. Det siger Kaare Mølbak, afdelingsleder på Statens Serum Institut i København og medlem af Sundhedstyrelsens nye pandemi-udvalg. I Norge er der netop udgivet en rapport af eksperter fra det statslige Sosial-og Helsedirektorat, der angiver, at i værste fald vil en sådan pandemi alene i Norge kunne kræve mere end én million menneskeliv. Men det afviser Kaare Mølbak som urealistisk. - Jeg kan ikke forestille mig noget værre end Den spanske Syge, som vi i dag ved også var en fugleinfluenza. Men det vil også være slemt nok. Som følge af Den spanske Syge døde der i 1918-19 i løbet af nogle få måneder 14.000 mennesker i Danmark og 20-40 millioner mennesker på globalt plan. Siden er befolkningstallet steget, så omsat til nutidens forhold svarer det til 26.000 døde i Danmark og flere end 100 millioner på verdensplan, siger Kaare Mølbak. Der findes i øjeblikket ingen vaccine mod fugleinfluenza. Amerikanske forskere arbejder intenst på at udvikle en vaccine, der formentlig er klar til næste vinter. Men hvis pandemien kommer i løbet af de næste måneder, vil vi ikke kunne stille ret meget op. - Selv i en situation, hvor der endnu ikke er en vaccine, vil vi være bedre stillet, end da den spanske syge hærgede. Dengang døde mange af følgesygdomme som lungebetændelse, som vi i dag har bedre mulighed for at bekæmpe. En ny pandemi vil derfor næppe kræve lige så mange dødsofre som Den spanske Syge gjorde. - Men vi vil stadig kunne forvente flere tusinde døde i Danmark, og hele det danske samfund vil blive lammet i de par måneder, som en pandemi vil vare. Der vil være meget få til at køre busserne, togene og lastbilerne, for de fleste chauffører vil ligge hjemme under dynerne. Det vil også være meget svært at få sygehusvæsenet til at fungere. Alle samfundets funktioner vil blive ramt og dertil kommer, at nogle vil blive hjemme og isolere sig selv af frygt for smitten, siger Kaare Mølbak.