Naturkatastrofer

Fugleinfluenza sender folk på ferie

Tvungen ferie.

Medarbejderne på fjerkræslagteriet i Skovsgård fik allerede før sommerfe­ri­en be­sked på, hvor­når de skal hol­de fe­rie næs­te gang. Det bli­ver i sko­ler­nes ef­ter­års­fe­rie og mel­lem jul og nyt­år, så slag­te­ri­et kan stop­pe pro­duk­tio­nen og få tyn­det ud i la­ger­be­hold­nin­gen. FOTO: MICHA­EL BYG­BAL­LE

Medarbejderne på fjerkræslagteriet i Skovsgård fik allerede før sommerfe­ri­en be­sked på, hvor­når de skal hol­de fe­rie næs­te gang. Det bli­ver i sko­ler­nes ef­ter­års­fe­rie og mel­lem jul og nyt­år, så slag­te­ri­et kan stop­pe pro­duk­tio­nen og få tyn­det ud i la­ger­be­hold­nin­gen. FOTO: MICHA­EL BYG­BAL­LE

De 385 medarbejdere på Rose Poultrys slagteri i Skovsgård har allerede før sommerferien fået besked på, hvornår de skal holde ferie næste gang. Det bliver i skolernes efterårsferie i uge 42 og i ugen mellem jul og nytår. - Det er to uger, hvor folk normalt gerne vil have ferie, og produktionsstoppet giver os mulighed for at få tyndet ud i lagrene, så der bliver plads igen, siger fabrikschef Per Alan Jensen, Rose Poultry, Skovsgård. Meddelelsen om tvungen ferie er stort set blevet godt modtaget af medarbejderne, siger 3F-tillidsmand Preben Wiese. - Alle kan godt se, at det er nødvendigt at gøre noget, som situationen er, uddyber tillidsmanden. Og ferierne er blevet varslet i god tid. Der er selvfølgelig enkelte, der ikke er tilfredse, fordi de hellere ville have ferie på et andet tidspunkt. Rose Poultry har tidligere på året brugt opskriften ”Efteruddannelse eller ferie” for at kunne stoppe produktionen i to uger og få skaffet plads på lagrene. Om fugleinfluenzasituationen overordnet siger administrerende direktør Per Møller, Rose Poultry, Vinderup: - Jeg plejer at sige, som man gør i New Orleans, når nogen spørger, hvordan det går efter orkanen Katrina: Det blæser ikke mere, men kig jer omkring. Det er lidt det samme med fugleinfluenzaen. - Nu har vi heldigvis principielt fået Danmark erklæret fri for fugleinfluenza, men det tager tid at få gang i eksportmarkedet igen, uddyber Per Møller. Der vil gå måneder, før forholdene bliver normaliseret. Per Møller glæder sig over, at man er begyndt at se en normalisering på markederne i Sydeuropa, og at priserne er begyndt at forbedre sig. Men der ligger stadig store lagre af fjerkræ i Europa. Rose Poultry-direktøren vurderer, at fugleinfluenzaen siden oktober har kostet hele den danske fjerkræbranche 150 mio. kr. På Rose Poultrys tre slagterier i Skovgård, Vinderup og Padborg med i alt 1100 medarbejdere anslår Per Møller den samlede produktionsnedgang siden oktober til at have været seks-syv procent, måske lidt større, når produktionsstoppene regnes med. Rose Poultry har normalt en årsomsætning på 1,4 mia. kr.