Fuglekiggeri på sikre ben i Ulvedybet

Grønne organisationer har skubbet på og Aage V. Jensens Fonde har betalt for kvalitetstårn i vildtreservat

ØLAND:Et stort savn er afhjulpet for alle naturinteresserede, der gerne vil se på fugle i reservatet Ulvedybet mellem Øland og Gjøl. Nu kan man komme et par meter op over vandet og nyde udsigten fra et flunkende nyt og solidt fugletårn, som er bekostet af Aage V. Jensens Fonde. Forud har der været to andre udsigtstårne på stedet, et fra 1993 og et fra 2000, men kvaliteten var meget langt fra den, som man nu kan opleve ved selvsyn i det nyåbnede tårn. Stilen er den samme som i fondenes andre fugletårne i for eksempel Vejlerne, Lille Vildmose og Vorup Enge ved Randers. Prisen for et tårn i den kvalitet, opført i lærk og douglasgran, er 400.000 kr. Udsigtshuset ligger ved en p-plads, der er anlagt ved dæmningen over Ulvedybet, og den er stor nok til en bus, som kan køre dertil fra Ø-land-siden og vende efter besøget. Tårnet er forsynet med kørerampe, så også andicappede vil få glæde af at besøge stedet. I selve huset er der er fastmonteret en stor kikkert, og vinduerne kan åbnes efter samme metode som i fondenes øvrige tårne. Rådgivende biolog i Aage V. Jensens Fonde Poul Hald-Mortensen, Øsløs, tilskriver det en god indsats fra de grønne organisationer, kombineret med en for-stående indstilling hos myndighederne, at tårnet i Ulvedybet nu er en realitet. - Der er et klart behov for det, siger han. Aage V. Jensens Fonde arbejder for naturens bevarelse og dyrenes beskyttelse, og heri indgår formidling som et vigtigt element. Vigtigt rasteområde Ulvedybet var tidligere en større, åben del af Limfjorden, men blev inddæmmet først i 1900-tallet for at skabe nyt landbrugsland mellem de tidligere øer Øland og Gjøl. Det har skabt en brak-vandssø, omkranset af rørskov og enge, og på samme måde som i det større reservat Vejlerne tiltrækker det mange vandfugle. Fra det nye fugletårn ser man direkte ud over området Perlen, som i ynglesæsonen huser en stor koloni af klyder og grågæs, hættemåger og terner, og i træktiden om efteråret er her mængder af pibeænder, krikænder, gråænder og hjejler. Alt dette kommer man til at kunne læse mere om på en stor informationstavle, som kommer op i tårnet i nær fremtid. Den udarbejdes af vildtkonsulent Anton Linnet fra Thy Statsskovdistrikt, som også fører tilsyn med reservatet.