Fuglekonge og skorstensfejer

William Aarestrup - 75 år på mandag.

William Aarestrup - 75 år på mandag.

{ Gennem hele livet har William Aarestrups interesser været koncentreret i de højere luftlag, dels via sit virke som skorstensfejermester i Pandrup frem til 1999, dels gennem en livslang interesse for fugle. Mandag fylder William Aarestrup, Egevej i Pandrup, 75 år. Det var ikke nogen tilfældighed, at William Aarestrup blev skorstensfejer. Faderen blev skorstensfejermester i 1927, og i 1976 overtog William virksomheden, som i dag drives af to af hans tre sønner. At være skorstensfejer er ifølge hustruen Agnes ikke et arbejde, men en livsstil og ligesom særligt udvalgte fødes til at være kronprins, fødes skorstensfejersønnerne næsten til at følge i fædrenes fodspor. I Williams nærmeste familie kan der fra 1927 til nu tælles hele 12 skorstensfejere. Erhvervet tog en drastisk ændring, da danskerne skiftede kakkelovne, gruekedler og komfurer ud med oliefyr og gas- og elkomfurer. Skorstensfejerne frygtede en overgang, at det kunne blive svært at tjene til føden. Men hjælpen var på vej i form af danskernes hang til ¿ild i huset¿ i form af pejse og brændeovne, og med masser af parcelhuse og mere end 6000 sommerhuse i Pandrupområdet, er der stadig rigeligt at lave for skorstensfejerne. Aarestrup har dog prøvet andet. Hans store interesse for blomster gav ham lyst til at blive gartner, og efter datidens forhold rejste han langt hjemmefra og arbejdede fire år som ¿trädgårdsmester¿ på et gartneri nær Stockholm. Men efter soldatertiden ved marinen lokkede faderen ham: ¿Kom hjem og pas min have, så kan du være både gartner og skorstensfejer!¿ Det var i 1954, og da William havde indstillet sig på at indordne sig de hjemlige forhold og have faderen som arbejdsgiver, blev han rigtig glad for sin beslutning. Som skorstensfejer fulgte, næsten som en selvfølge, hvervet som brandmand. Det store lokalkendskab, geografisk og til de enkelte ejendomme, er en umiskendelig fordel, når en brand skal slukkes. I fritiden var det fuglene, der var William Aarestrups helt store interesse. Den holder med uformindsket styrke her i pensionsalderen, hvor hver eneste dag er besat med gøremål som indfangning og ringmærkning af fugle af alle slags, hvilket både hus og have bærer præg af med volierer med kanariefugle, hønse-og andefugle. Store bure fungerer som fuglefælder, for Aarestrup har licens til ringmærkning, og gennem årene har han ringmærket mere en 120.000 fugle, omfattende ca. 65 arter. Den bedste periode i år faldt fra 5. til 11. marts, hvor 1585 fugle blev forsynet med en lille ring. Af og til hører han nyt om én af de ringmærkede fugle, når de af den ene eller anden årsag atter kommer i menneskehænder. Bl.a. er ringmærkede fugle fra Egevej i Pandrup siden set så fjerne steder som Bodø i Norge, i Sydafrika eller i Rusland. Fugleinteressen startede allerede, da William var dreng og vældig optaget af gråspurvene i tagrenden. Senere opfostrede han, hvad han troede var et par ællinger til trods for de lidt spidse næb. ¿Ællingerne¿ viste sig at være måger, og så var William blevet så klog. En særlig og velfortjent hæder er, at William Aarestrup har fået plads i det store værk ¿Dansk Trækfugleatlas¿, hvor Pandrup er markeret som ét af de store ringmærkningssteder. Agnes og William Aarestrups datter og tre sønner har beriget dem med 10 børnebørn, heraf fire drenge, og William lægger ikke skjul på, at han håber, at mindst én af dem vælger at blive skorstensfejer.