Fuglen får et 9-tal i snit

Forholdvis pæn modtagelse af nyt kommunevåben hos borgerne

JAMMERBUGT:Enkelte efterlyste lidt mere spræl og farver, men ellers var den overvejende holdning blandt borgerne, at storkommunens ny kommunevåben var pænt og enkelt. Det ny våben er kreeret af bureauet Ambizion fra Virum. Det blev udvalgt blandt 130 indsendte forslag og burauet scorer dermed æren og pengepræmien i form af et beløb på 20.000 kroner. Den blå farver symboliserer havet, den grønne farve landskabet og selve fuglen, som flere borgere betragter som en måge, markerer Jammerbugtens kystlinje. Fuglen kigger fremad og skal signalere overblik samtidig med at der er dynamik, fart og luft under vingerne. Forslaget skal endelig godkendes af Sammenlægningsudvalget 6. juni.