Fuglene fælder på Frederikshavnsvej

HJØRRING:Gennem de seneste mange dage har de fleste forbipasserende på Frederikshavnsvejs østligste del ved NORDJYSKE og f.eks. Elkøb sikkert studset en enkelt gang over de store mængder fuglefjer, der i øjeblikket findes i området. Og nej, det er ikke fordi, der er gået hul på dynerne fra Jysk Sengetøjslager på Ringvejen - det er simpelthen tid for den årlige fældning af fjer for mange af de større fugle. Fænomenet sker hvert eneste år, og specielt i netop denne ende af Frederikshavnsvej og i et stort område der omkring har fuglene ifølge Hjørring Kommunes naturvejleder, Jørgen Stubgaard gunstige forhold. Stubgaard oplyser, at der hovedsageligt er tale om fældende måger, der i dagtimerne opholder sig på markerne for at indtage dagens føde. Men ud på eftermiddagen og aftenen slår store flokke sig ned i området i ly for natten. Her er specielt det store flade tag over det nu lukkede byggemarked Dendek er yderst populært sted, mens også NORDJYSKE og butikscenteret City 3 får aften- og natbesøg. Lidt længere ude ved erhvervsparken overfor AVV har der også været tale om store flokke af fældende fugle. I fred på taget pudser fuglene sig, og det har resulteret i de rimeligt store mængder fjer, der flere steder næsten gør græsset hvidt og i kroge og hjørner samler sig i fjerbunker blandet med affald, som vinden også har fået tag i. Jørgen Stubgaard citerer fra bogen ”Nordens fugle” af Benny Génsbøl: ”Nogle arter, tit dem, der ikke trækker så langt, fælder blot én gang om året, nemlig sent om sommeren. En del af dem har alligevel både en sommer- og vinterdragt. Fjerene i vinterdragten er så forsynet med brede, lyse spidser eller bræmmer, der dækker sommerdragten. Om foråret forsvinder disse bræmmer og sommerdragten træder frem. Dette fænomen kaldes bræmfældning”. - Dette udsagn passer fint med mågerne, som jo netop især er strejffugle her i Nordeuropa og højst trækker til Sydvesteuropa eller Nordafrika, siger Jørgen Stubgaard. Også strandskaden har været en hyppig gæst i området, til tider i meget store flokke ved teknisk skole, hvor den med sin noget høje og skringre ”pippen” har kunnet høres langt væk. Men denne art er nu forsvundet, idet strandskader i tusindvis er trukket mod vadehavsområdet. Tilbage ligger nu de store bunker fuglefjer, der måske kunne være en udflugt værd for børn og pædagoger i Hjørrings børnehaver? Så kunne man slå to fluer med ét smæk, nemlig få fjernet fjerene og give børnene en god og aktiv dag, hvor de kunne lave deres helt egen indianerhovedprydelse.