Fuglenes forsvarer mere til anbefaling end indsigelse

Ornitolog ser gerne at flere færdes i naturen men med omtanke

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Området er del af et langstrakt fuglebeskyttelsesområde, der går helt ned til Dokkedal ved Limfjorden.

VOERSÅ:-Prøv at se derude på den nye havn i Voerså. Det nye fugletårn har jeg været med til at rådgive om og anbefale. For selv om DOF (Dansk Ornitologisk Forening) mest får omtale, når vi laver indsigelser, så har jeg i virkeligheden været med til at give flere anbefalinger end jeg har afleveret indsigelser i de 12 år, jeg var formand for DOF Nordjylland. Kurt Rasmussen hælder kaffen op i de tre medbragte krus, mens vi kigger ud over engene nord for Voerså. Han har altid kaffe med, og fortæller om de smukkeste stunder i dette område-når solen ved firetiden står op over havet og fuglene er i fuld vigør. Derude ligger Stensnæs, som er et af de mange fuglebeskyttelsesområder langs østkysten. Og han har nok været derude 1000 gange i de godt 20 år, han har boet heroppe i Nordjylland. Han ved vist alt om, hvordan man må færdes i naturen. At vi ikke må gå langs åen for eksempel i Voerså medmindre, der er en sti. Til gengæld er der adgang for alle gående på markveje også selvom der står privat vej. - Men det er ikke alle mennesker, der ved, at man må færdes overalt i naturen, så derfor er det godt, at der kommer skiltede ruter som Nordsøstien. I det hele taget er det godt, at der kommer flere mennesker ud i naturen, så de ved, hvad de går og betaler til. Mennesker og fugle kan sagtens leve i harmoni, hvis det sker med omtanke. - Jeg var for eksempel med inde omkring den nye sti over Elling Å. Det var en god idé, hvis man bare sørger for at der ikke kan passere cykler. Hvis folk færdes til fods, så generer det ikke fuglelivet eller andre dyr. Til gengæld ser han ikke med velvilje på de hundeejere, der lader deres hunde løbe frit. - Hunde laver afmærkninger, som skræmmer harerne væk. De forstyrrer også fuglene og loven siger altså at hunde skal føres i snor. Så er det emne vist uddebatteret. Tilbage på sporet, og den natur, vi møder. Det første stykke af stien nord på gennem Voerså går fint. Her er utrolig fredeligt, og man kan tydelig bølgerne over den revle, der længere oppe er blevet til en egentlig sandbanke ved Stensnæs. - Prøv at hør, siger han og stopper op. - Det lyder som en flaglinesnor, der slår på flagstangen. Det er en Grønsanger. Når man hører den, så er foråret på vej. Den der med at forårsbebuderne er stæren og viben. Det er forkert. For stære og viber overvintrer i Danmark, forklarer ornitologen. Hist og her ligger et sommerhus og stien går nu lidt ind i landet. Sommeregnen falder blidt, og vi har helt styr på stien. Men så bliver græsset højere og højere, og det blå nordsøsti skilt vil have os ned over en kornmark, mens markvejen fortsætter den modsatte vej. Det må være en fejl for vi kan se Lyngså Kirke i det fjerne, hvor vi skal slutte. Så vi går den logiske vej og møder slet ikke flere skilte. Det får Kurt Rasmussen til at tale om vedligeholdelse af naturområder. For udover skiltningen på den slags ruter er vigtig, skal stinettet også vedligeholdes. - Og nu hvor kommunerne har overtaget vedligeholdelsen af naturområderne, så har vi vores betænkeligheder i DOF. Vi frygter, at politikerne vil vælge at bruge pengene på de ældre og skoler end på naturpleje. Men den slags prioriteringer vil ikke gå upåtalt hen. De fredede områder omkring Nymølle v. Østervrå og deres manglende vedligeholdelse er allerede blevet nævnt over for Frederikshavn kommune. Og de holder øje med naturværdierne. Blandt andet gennem det store caretaker-projekt i DOF. Her er Kurt Rasmussen sammen med andre ornitologer med til at passe på hele strækningen fra Stensnæs og ned til Aalborg. Siden 2003 har DOF haft et ambitiøst overvågningsprojekt for landets 200 vigtigste fuglelokaliteter. Projektet, der løber indtil 2008, varetages af frivillige DOF-medlemmer. Overvågningen består i jævnlige optællinger af udvalgte fugle på lokaliteterne. Den nordjyske fuglekender indrømmer dog gerne, at det er for lidt, han personligt kommer af sted og studerer fuglelivet. Der er arbejdet på søværnets sergentskole og familien at passe. - Faktisk ser jeg allerflest fugle hjemme i min have i Albæk. Den har vi sørget for er yderst fuglevenlig.