Fugletræk næsten ovre

Antallet af døde fugle, der indleveres til Danmarks Fødevareforskning, er faldet fra 120 døde fugle om dagen, til kun omkring 35.

I Holland og Schweiz forventer myndighederne, at det igen bliver tilladt at have udegående høns fra 1. maj. Så vil det være nærliggende, at den danske Fødevarestyrelse følger deres eksempel og igen tillader fritgående fjerkræ, også hos de 80.000 familier med fjerkræ i haven. Men allerede til august kommer trækfuglene den anden vej - og hvad så? Skal vi til at have fritgående fjerkræ på deltid i Danmark. At det kun er nogle få måneder om året at fjerkræ kan opleves frit i haven? Den britiske regerings videnskabelige chefrådgiver, professor Sir David King har til BBC udtalt, at fugleinfluenza må forventes at blive almindelig udbredt i mindst 5 år. Samme melding kommer fra den tyske landbrugsminister Seehofer, at fugleinfluenza bliver en årelang belastning. Det vil være utænkeligt, at de 80.000 familier med fjerkræ i haven igen og igen vil spærre deres fjerkræ inde. Efter 10 år med H5N1 i Asien er opmærksomheden overfor fugleinfluenza faldende. I Indonesien, hvor 24 mennesker er døde af H5N1 siden 2003, er holdningen resignation. På markeder slagtes og renses stadig kyllinger og ænder med de bare hænder. Hvis sælgerne skal bruge beskyttelse som handsker og masker, går det for langsomt og kunderne vil gå et andet sted hen. Så er risikoen for fugleinfluenza alligevel at foretrække. Der er alligevel flere der dør af ”almindelig” influenza end af fugleinfluenza, er holdningen. På samme måde vil opmærksomheden overfor fugleinfluenza i Europa falde, når H5N1 har mistet nyhedens interesse og medierne sætter andet på forsiden. Derfor er det at yderste vigtighed at Fødevarestyrelsen holder et højt fagligt niveau og information omkring fugleinfluenza. Det haster meget at få indført forskellige regler for industrielle fjerkræhold og havefjerkræ. Der er meget stor forskel på smittefaren ved en industriavler, der har 100.000 dyr og så familien med 3 dværghøns. Dette bør også komme til udtryk i forholdsreglerne. Fødevarestyrelsen angiver at den faglige begrundelse for at folk med 3 dværghøns i haven skal holdes hønsene under net er at måger søger ned til selv mindre fjerkræbesætninger for at spise. Virkeligheden er, at meget få familier med fjerkræ i haven nogensinde har oplevet måger i deres hønsegård. Så det virker som en meget søgt og utroværdig forklaring. Mange fjerkræholdere tror, at det primært skyldes Det Danske Fjerkræraad, at alt fjerkræ i Danmark skal være under net, og dette er den reelle begrundelse. Men skulle det endelig være frygten for, at måger, der spiser sammen med høns og ænder i haven, bringer smitten videre, så må det være fuldt tilstrækkeligt at fodre og vande indendørs/under tag, så mågerne ikke kan se foderet! Det er på tide, at de danske myndigheder følger Holland og Schweiz’ eksempel og igen tillader fritgående høns i de danske haver.