Fuglsang

Anita Thomasen fandt i forbindelse med reetableringen af kilden ud af, at Nordjyllands Amt kørte et særligt "tredjemandsprogram", hvortil der gives midler til renoveringer i det åbne land. En ansøgning til amtet bar da også frugt, og det har bl.a. været med til at betale gartner Arne Christensens arbejde og materialer. Inden da har Anita Thomasen læst flere bøger, der i enkelte kapitler omhandler den hellige kilde. Blandt andet har Vendsyssel Historiske Museum fulgt kildens historie. Alfred Thomsen, der i mange år boede i området ved Fuglsang, har bidraget med flere pudsige fortællinger om kilden. Bl.a. har han fortalt, at det førhen på egnen var en skik, at der skulle bruges vand fra Fuglsang ved alle fødsler, og Alfred Thomsen husker selv, hvor dejligt det var at få vasket hår med vand fra kilden. Historien fortæller desuden, at der omkring 1870 boede en klog kone omkring 100 meter fra kilden. Alfred Thomsen har mange år efter fundet en stensat rende, der passer meget godt med, at den kloge kone har lavet renden for at lade kildens hellige vand løbe forbi sit hus. Vrejlev Kloster har også haft noget med den gamle kilde at gøre. For studerer man den dag i dag udformningen af Vrejlev Sogn, så slår der en lille tange ud, som netop indeholder Helligkilden Fuglsang. Højst sandsynligt fordi, klosteret gerne ville have kilden indlemmet under sognet.