Fugtplaget skole skal hjælpes

Valsgaard Skole kan nu se et lys for enden af en skummel tunnel ladet med fugt i kælderetagen og visse steder også plagsom skimmelsvamp.

Pedel Kim Jensen viser frem i kælderetagen, som på grund af de mange fugtproblemer har været lukket siden midten af august. Foto: Per Kolind

Pedel Kim Jensen viser frem i kælderetagen, som på grund af de mange fugtproblemer har været lukket siden midten af august. Foto: Per Kolind

Både Arden Byråd og sammenlægningsudvalget i Mariagerfjord Kommune forholder sig i nærmeste fremtid til en gennemgribende løsning på de problemer, som tog fart sidste vinter med tiltagende fugt i kælderetagen. Hen over sommeren begyndte nogle elever at melde om hovedpine og andet ubehag, og midt i august greb skoleinspektør Per Lund ind og forseglede hele kælderetagen med i alt syv lokaler. Hjemløs ungdomsklub Siden da har al omklædning og bad i forbindelse med idræt foregået i hallen. - Det skaber i sagens natur et voldsomt pres på hallens omklædningsrum, når fire klasser ad gangen klæder om derovre, bemærker Per Lund. Forbudet mod at opholde sig i de underliggende regioner rammer blandt andet ungdomsklubben og undervisningen i billedkunst. Også fritidsordningen i den gamle funktionærbolig ud mod Ulstrupvej er omfattet af skoleledelsens forbud mod at opholde sig i husets kælder. Mens fugten findes over alt i kælderetagen, så har kommunens faste arkitekt på skoleområdet, arkitekt Ebbe Schmidt Nielsen, Hobro, kun fundet den helbredstruende skimmesvamp i et enkelt og nu omhyggeligt forseglet depotrum. - Men børn og voksne skal have gode og sunde bygninger at opholde sig i, når vi passer vores arbejde på skolen. Og det er ikke tilfældet, når nogle begynder at få hovedpine eller mærke andet ubehag. Selv skal jeg under ingen omstændigheder i nærheden af skimmelsvamp, for så slår min astma ud i lys lue, siger Per Lund. Miseren har formentlig rod i den store og gennemgribende ombygning for et par år siden, hvor skolen blandt andet fik indrettet mediatek og et moderne musiklokale. - Vi har en kraftig formodning om, at afløbet ved den lejlighed ikke blev sluttet til de rigtige brønde i kloaksystemet. Det hindrede vandet i at komme derfra, og så blev lyskasserne i stedet fyldt op, fortæller Per Lund. Arkitektens anbefaling Arkitekt Ebbe Schmidt Nielsen har anbefalet, at man udskifter alle utætte lyskasser, behandler væggen udvendigt med drænplader og etablerer et såkaldt omfangsdræn, som driver fugten væk fra bygningen og beskytter mod indtrængende vand. Endelig skal væggene rengøres kemisk indvendigt og pudses og malerbehandles, ligesom klinkerne i baderummene skal udskiftes. Renoveringen vil i værste fald koste op mod en halv million kroner. Penge, der under all omstændigheder skal tillægsbevilges. Både Arden Byråd på tirsdag og Mariagerfjord Sammenlægningsudvalg 23. oktober skal behandle sagen. Formentlig beslutter man at indhente to tilbud, som derefter må en tur omkring børne- og familieudvalget i den nye storkommune. - Beslutningsprocessen er omstændelig her ved overgangen til kommunesammenlægningen, men sagen må den slagne vej omkring alle udvalg. Skimmelsvampe udgør jo ikke nogen umiddelbar risiko, idet området behørigt er forseglet. Omvendt har vi efter en indgående drøftelse i økonomiudvalget også ment, at vi se at må komme videre med den sag, siger borgmester H. C. Maarup (S). Det glæder skoleinspektør per Lund. - Vi krydser fingre for, at der bliver råd til den rigtige, varige og gennemgribende løsning, siger han.