EMNER

Fugtproblemer i præstegård

Serritslev Præstegård har problemer med fugt, så provsten er flyttet ud og renovering planlægges.

En rørskade på badeværelset er årsag til fugtproblemer i præstegården i Serritslev. En nødtørftig reparation var ikke tilstrækkeligt, så provst Ole Skovgaard Sørensen er flyttet ud af boligen. Menighedsrådsformand Nethe Budolfsen fortæller, at menighedsrådet til august skal se på sagen. Det er endnu uvist, hvor omfattende man vil gå til værks i huset. - Det er et ældre hus, og i vinterens løb opdagede man fugtskader. Det blev i første omgang nødtørftigt udbedret, da et større arbejde vil give for meget ravage for præstefamilien. Vi ved jo, at Ole Skovgaard Sørensen stopper indenfor overskuelig tid, så vi ville gerne vente, fortæller Nethe Budolfsen. Fugten var trukket op i en mur, og trods reparationer kunne præst og menighedsråd hurtigt konstatere, at skaden var større end som så. Derfor flyttede provsten i foråret ud af boligen, mens provstekontoret og konfirmandstue stadig benyttes. Nethe Budolfsen fortæller, at det hele kunne lade sig gøre, fordi provsten alligevel havde planer om at flytte til et hus i Brønderslev - blot på et senere tidspunkt. Så det hun betegner som en midlertidig fraflytning var den bedste løsning. Efter sommerferien skal menighedsrådet tage stilling til, hvad der skal ske med præstegården. De har haft en arkitekt og en murer til at se på huset. Der skal med sikkerhed ske en renovering af badeværelse og eventuelt også køkkenet. Menighedsrådsformanden fortæller, at det er på tale, at køkkengulvet også skal brækkes op på grund af fugtskaderne. Derfor overvejer de nu, om de skal benytte lejligheden til at modernisere huset yderligere. Det er endnu uvist, hvor meget skade fugten har gjort. - Der har ikke været nogen ude at konstatere, at der er skimmelsvamp, men det tænker vi der er, fordi fugten er trukket op i muren, siger Nethe Budolfsen. Hun forventer, at der bliver afsat penge til renoveringen på budget 2009. Nogle af reparationerne bliver dækket af forsikringen.