Lokalpolitik

Fuld af initiativ

Avislæsning gennem den seneste tid viser tydeligt, at der rundt omkring i Nordjylland er mange grupper af borgere, som har tid, lyst og energi til at engagere sig i udvikling af deres lokalområder.

Det seneste eksempel, der har været omtalt i medierne, er Lanternen i Løgstør, hvor man vil samle idræt, kultur og sundhed under én hat i et projekt til 154 millioner kroner, og jeg har hørt, at tilsvarende initiativer bobler i Fjerritslev og Aabybro og flere andre steder i den nordjyske region. Gennem et års tid har jeg haft lejlighed til at følge et borgerinitiativ i Blokhus, hvor man – i tæt samarbejde med Jammerbugt Kommune – vil etablere et nyt strandcenter. Her skal stedets spændende kulturhistorie knyttes sammen med det stadigt eksisterende kystfiskeri og realiseres samtidig med at man løser et praktisk problem med nogle utidssvarende servicefaciliteter på en af Danmarks mest besøgte badestrande. Jeg ser alle disse initiativer som gode eksempler på, at der er mange borgere, som gerne vil tage et medansvar for det samfund, de lever i. Det finder jeg uhyre positivt – og i øvrigt helt i tråd med Venstres politik. Denne udvikling giver imidlertid anledning til, at vi som politikere med interesse for udviklingen i Nordjylland gør os klart, at vores arbejdsbetingelser er ændret. Det er ikke længere sådan, at borgerne bare afleverer ønskesedler til politikerne og derefter tålmodigt venter på, at vi får skaffet de nødvendige midler, så projekterne kan gennemføres. De går selv i gang – med dannelse af netværk, der i fællesskab kan løse opgaverne, med den fysiske planlægning og såmænd også med finansieringen; herunder også de penge, der skal anvendes til driften, når projekterne er kommet op at stå. Lad mig nævne strandcentret i Blokhus som et eksempel. Her har initiativtagerne hele tiden sørget for, at Jammerbugt Kommune er blevet holdt orienteret om planerne. Og på vegne af kommunen, der er ejer af den gamle strandkiosk, som skal erstattes af en moderne café, har borgmester Mogens Gade erklæret sig villig til at indgå i en partnerskabsaftale med de lokale kræfter. Alle parter bidrager med det bedste, de kan. Kommunen sørger for ressourcer til planlægning, politisk behandling i kommunalbestyrelsen og ansøgninger til diverse myndigheder. De lokale ildsjæle udvikler projekterne med en sjælden set idérigdom og de danner særdeles interessante netværk, der både kan anvendes i denne forbindelse og måske i andre sammenhæng. Og i fællesskab løser man opgaverne at skaffe den nødvendige finansiering og etablere den nødvendige forretningsmæssige drift af centret. Samtidig med at vi som politikere naturligvis har det overordnede ansvar for udviklingen i hele regionen, bør vi se på borgergrupperne som stærke medspillere, der absolut kan bidrage positivt. Og vi skal sikre, at dette samarbejde kan være til gavn for lokalsamfundene. Derfor skal vi være opmærksom på hindringer for dette samarbejde. For eksempel når de myndigheder, der skal give de nødvendige tilladelser til projekterne, administrerer med skyklapper på og undlader at anlægge det samfundsmæssige helhedssyn, som vi andre arbejder ud fra. Selvfølgelig skal love og paragraffer overholdes, men det forhindrer jo ikke, at man fra myndighedernes side også engagerer sig positivt og bestræber sig på at se muligheder. Det vil være til gavn for de mange nordjyske projekter, der skyder op i hele Nordjylland.