Fuld fart frem, Bendtsen

Kristeligt Folkeparti glæder sig over Bendt Bendtsens forslag om et velfærdskompromis henover midten i dansk politik. KRF er parat til at deltage i et nationalt kompromis. Vi vil kæmpe for, at velfærd ikke sættes lig med økonomisk velstand. Vi skal kæmpe for et samfund, hvor der er tid til omsorg og arbejdslivet kan tilrettes mere fleksibelt, så unge og ældre arbejder mere, mens småbørnsforældre kan arbejde mindre. Vi skal ikke have et samfund baseret på egoisme, men hvor den enkelte kan udfolde sig indenfor fællesskabets rammer. Udgangspunktet skal være en fælles værdidebat om hvem der har de største behov, hvor meget skal den enkelte økonomisk bidrage med til fællesskabet via skatten, og hvordan skal vi prioritere de offentlige udgifter. Det kunne f.eks. være en række folkehøringer, som kan engagere befolkningen i debatten om vores fælles fremtid. Det er glædeligt, at Bendt Bendtsen har erkendt det uholdbare i at fortsætte regeringens blokpolitik med Dansk Folkeparti. Fuld fart frem, Bendt Bendtsen! Marianne Karlsmose formand for Kristeligt Folkeparti, Frøstrupvej 120, Nr. Nebel, marianne@krf.dk