Skolevæsen

Fuld fart på at bygge multihal

Bestyrelse ventes at fremskynde halbyggeri

TOLNE:Måske allerede i slutningen af juni måned kan Tolne Efterskole starte på byggeriet af den multihal, som skolen længe har haft planer om at få bygget på den nuværende sportplads. - Det var oprindeligt planen at komme i gang den 1. august, men mureren, der vandt licitationen, er parat til at gå i gang med det samme. Vi skal have et bestyrelsesmøde i skolen den 24. juni, og der bliver der nok givet grønst lys til mureren. Jo før jo bedre, for det kan muligvis være med til at spare nogle vinterforanstaltninger, siger forstander Jens Kjær. På kommunalbestyrelsesmødet i tirsdag godkendte politikerne den lokalplan, som gør det muligt for skolen at gå i gang med udvidelsen, og forstanderen har fået besked fra kommunen om, at byggetilladelsen vil være i Tolne i næste uge. Der har ligeledes været holdt licitation, og her blev det billigste tilbud valgt for alle fem entrepriser, og den samlede anlægsudgift løber op i 9.165.210 kroner. - Det holder sig indenfor budgettet og finansieringen er på plads. Det er meget positivt, men i runde tal skal vi ud at skaffe en million kroner mere, for det er uholdbart i længden, at vi i første omgang har valgt at spare på nogle omklædning- og baderum og i stedet benytte dem, der findes på selve skolen. Derfor tæller vi på knapper, om vi igen skal sende ansøgninger til forskellige fonde, oplyser Jens Kjær. Han tror dog ikke, de manglende faciliteter i selve hallen får nogen indflydelse på andres interesse for at leje haltimer, fordi der altid vil være adgang til skolen. Hallens omklædnings- og baderum blev udskudt til senere udbygning, fordi bestyrelsen ikke ville gå på kompromis med idegrundlaget med at lave en multihal. Tidshorisonten for byggeriet er, at den lidt skrabede multihal kan tages i brug i april/maj måned næste år. - Det er noget eleverne ser frem til. De er også utroligt spændte på at se, hvordan sådan noget foregår, tilføjer skolens forstander. Fra pejsestuens store vindue kan eleverne følge med i, hvordan byggeriet skrider frem, men der bliver dog ikke tale om at multihallen på et tidspunkt vil tage udsigten fra pejsestuen. Heller ikke hvis hallen på et tidspunkt udvides. I den vedtagne lokalplan er der skitseret et byggefelt udenom hallen, ligesom lokalplanen giver mulighed for etablering af flere p-pladser ved Dvergetvedvej. I øjeblikket er der to adgangsveje fra henholdsvis Tolnevej og Dvergetvedvej, men Jens Kjær oplyser, at der er lagt op til, at tilkørsel til skolen udelukkende skal ske fra Dvergetvedvej, og at der nok etableres en ny adgangsvej til hallen mellem skolen og hans bolig