Fuld fart på bygningsatlas

{ FREDERIKSHAVN: Sideløbende med arbejdet med at beslutte en ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune, skal forvaltningen nu også have fuld turbo på en undersøgelse af diverse skolebygningers stand. Der skal nemlig laves et såkaldt bygningsatlas. Det skal være færdigt i midten af juni. Man koncentrerer sig i første omgang om at gennemgå de skoler, der er nævnt i oplægget til ny skolestruktur. Man skal registrere, hvilken stand bygningerne er i på nuværende tidspunkt, og hvad der skal gøres for, at skolerne lever op til kravet om kreative og innovative undervisningsmiljøer. Ny i skolebestyrelsen { AALBÆK: Børne- og ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune har godkendt at Pia Lisa Knudsen udtræder af skolebestyrelsen ved Aalbæk Skole af helbredsmæssige årsager, og at suppleanten Karl Vestergård indtræder. Samtidig har udvalget bestemt, at den type sager ikke fremover skal på udvalgets dagsorden. For eftertiden kan børne- og kulturdirektøren ordne den slags ”småsager”. Uddannelse til alle unge { FREDERIKSHAVN: Børne- og ungdomsudvalget anbefaler at Frederikshavn Kommune går med i et initiativ om uddannelse til alle i en ungdomsårgang. 10-15 kommuner over hele landet skal være med i projektet, der er blevet til i et samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Kommunernes Landsforening. I Frederikshavn har ungdomsuddannelserne, produktionsskolen og UU Vendsyssel givet tilsagn om at være med. Arbejdsmarkedsudvalget skal også godkende, at Frederikshavn går med i projektet, der er treårig. Frederikshavn Kommune forpligter sig med beslutningen til at vedtage en konkret politisk handlingsplan for, hvordan man vil sikre, at alle unge får en uddannelse.