Færdselsforseelser

Fuld kaptajn frifundet

Kolding, lørdag /ritzau/ En kaptajn med en promille på 2,15 frifundet for spritsejlads med en turbåd med 61 personer. Samtidig drøfter Folketinget faste lave promillegrænser til søs. Mens Folketinget diskuterer indførelse af faste lave promillegrænser for skibsførere, er en 72-årig kaptajn på en mindre turbåd "Mira 3" fra Kolding netop blevet frifundet trods en promille på 2,15. Den brandert havde han på, mens han var ansvarlig for sejlads med 61 personer fra Middelfart til Løverodde ved Kolding i sommeren 2005. Ifølge JydskeVestkysten blev kaptajnen fredag frifundet for spiritussejlads netop fordi der endnu ikke findes regler for promillesejlads i søloven. Et forslag, som Dansk Rederiforening i øvrigt støtter. Under sejladsen den 14. juli 2005 skete der ingen uheld, men et besætningsmedlem forklarede som vidne, at han "åndeligt" ikke kunne kommunikere med kaptajnen, der efter anholdelsen faldt i søvn i patruljevognen på vej til Politigården i Kolding. Han kunne heller ikke holde på vandet under transporten, supplerede en politimand i retten. Søfartsstyrelsen er stærkt forundret over dommen og vil snarest tage kontakt til politiet og anklagemyndigheden for at få en forklaring. Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) har fremsat et lovforslag, som indfører faste promillegrænser til søs. Ifølge forslaget må skibsfører eller besætningsmedlemmer med væsentlig betydning for sikkerheden højst have en promille på 0,2. For større fritidsfartøjer fastsættes en grænse på 0,5 promille. Forslaget blev efter 1. behandling i Folketinget sendt tilbage til udvalget, hvor det fortsat befinder sig. Et lignende forslag om faste promillegrænser til søs blev fremsat i 2002, men fik kun støtte fra Enhedslisten og Kristelig Folkeparti. I marts sidste år sejlede en stjerneberuset styrmand fragtskibet "Karen Danielsen" direkte ind i Vestbroen over Storebælt, og det satte gang i en ny debat om faste promillegrænser. Søfarten støtter faste promillegrænser. Ifølge gældende lov om sikkerhed til søs kan den, der fører et skib eller i øvrigt udfører arbejde om bord på et skib i en stilling af væsentlig betydning for sikkerheden, straffes med bøde eller fængsel i op til 2 år, såfremt den pågældende har nydt spiritus eller andre rusmidler i et sådant omfang, at vedkommende er ude af stand til at udføre sin tjeneste på fuldt betryggende måde. /ritzau/