EMNER

Fuld opbakning til at stramme op

Klar til at indberette Skagen Kommune om nødvendigt

SKAGEN:Der var fuld opbakning til at stramme op over for Skagen Kommune blandt de cirka 100 fremmødte SiD-medlemmer, da SiD Skagen holdt generalforsamling onsdag aften. Meldingen fra formanden, Villy Albertsen, var, at kommunen er blevet meget sværere at komme i dialog med. - Når vi sender sager eller begæringer om diverse møder, bliver vi mødt med tavshed og en vis form for ligegyldighed, som vi ikke mener er en samarbejdspartner værdig, sagde Villy Albertsen. Og dette emne førte ifølge formanden til en god debat på generalforsamlingen, og en debat der altså endte med fuld opbakning til fremover at køre en strammere kurs over for kommunen. - I fremtiden vil der blive sat tidsfrister for tilbagemelding, og hvis disse tidsfrister ikke bliver overholdt, vil vi indberette det til fagretslig behandling, forklarer formanden. Også et forslag om at sælge SiD-bygningen for så i stedet at leje sig ind i mindre lokaler førte til en del debat på generalforsamlingen, men der var et klart flertal for foreløbig ikke at sælge bygningerne, selv om det ville kunne pynte på økonomien i afdelingen, der kan se frem til et stadig fald i antallet af medlemmer og dermed også vigende indtægtsgrundlag. Villy Albertsen benyttede generalforsamlingen til at takke socialrådgiver Inger Balle-Petersen, der har valgt at stoppe for at nyde sit otium, for utrolig god hjælp gennem mange år. - Inger Balle-Petersen hentede alene sidste år over én million kroner hjem til vores medlemmer, og vi er i den heldige situation, at Inger kendte en, som kunne overtage jobbet, nemlig Dorthe Olesen. Hun har tidligere været medunderviser på et af de AMI-forløb, som har været kørt i afdelingen, så vi kender hende også lidt i forvejen, konstaterede formanden. Villy Albertsen, blev genvalgt som formand ved akklamation. Søren Sørensen blev valgt som ny mand i bestyrelsen, hvor han afløser Dorthe Olesen, der ikke ønskede genvalg. Peder Dannow og Ole Rønnest blev valgt som nye suppleanter til bestyrelsen.