Arbejdsulykker

Fuld skat af hele firmabilen

:Rettens afgørelse undrer revisorer

AALBORG:Medarbejdere med bil betalt af arbejdsgiveren skal betale skat af bilens fulde værdi, herunder også sikkerhedsudstyret. Det har Landsskatteretten fastslået i en ny kendelse, og dermed har Told & Skat fået medhold i sin omstridte praksis med at nægte fradrag for bilens sikkerhedsudstyr. De store revisionshuse tog ellers længe for givet, at der gjaldt et fradrag for sikkerhedsudstyr. En antagelse, der i flere år indgik i revisorernes skattevejledning af virksomhederne og dermed de ansatte. Ca. 93.000 ansatte ville i givet fald have været omfattet af fradraget, som for skatteydere, der betaler topskat, ville have en værdi efter skat på ca. 1500 kr. årligt. Da Told & Skat begyndte med at afvise fradraget, rejste revisionsfirmaet KMPG på vegne af en nordjysk møbelvirksomhed sagen overfor Kammeradvokaten og siden ved Landsskatteretten, der som nævnt gav Told & Skat medhold i deres udlægning af reglerne. Til stor overraskelse for revisionsfirmaerne. - Vi er ikke enige i rettens udlægning af loven og ligningsvejledningen, siger skattekonsulent Jens Chr. Obel, revisionsfirmaet KPMG i Aalborg. Selskabet overvejer derfor i øjeblikket, hvorvidt afgørelsen skal ankes til domstolene. - Der er ikke tale om en klokkeklar afgørelse fra Landsskatterettens side, og derfor mener vi stadig, vi har en god sag, siger skattekonsulenten. I givet fald skal sagen ankes senest om tre måneder. Efter revisernes opfattelse må reglerne for beskatning af bilens værdi svare til de bestemmelser, der gælder for beregningen af registreringsafgiften. Siden 1997 har disse regler været skruet sammen, sådan at værdien af sikkerhedsudstyr såsom ABS-bremser og airbags trækkes fra ved beregningen af registreringsafgiften. Der blev indført en øvre fradrag på 10.300 kr. Registreringsafgiften bliver altså udregnet på grundlag af et mindre beløb end det bilen koster før diverse afgifter. Men såvel Kammeradvokaten som Landsskatteretten giver styrelsen medhold i, at den rigtige beregningspris er den, der står på fakturen ved en almindelig bilhandel, og at fradrag for sikkerhedsudstyret ville give et kunstigt lavt beregningsgrundlag. En afgørelse som KMPGs skattekonsulent finder stærkt diskutabel. - Vi mener, at der er mange juridiske argumenter for, at der bør være et fradrag for sikkerhedsudstyret, når man beregner grundlaget for beskatningen af en fri bil, siger Jens Chr. Obel. Ansatte med firmabil skal hvert år betale skat af den frie bil. Satsen er op til 25 pct. af nyvognsprisen. Ifølge Told- og skattestyrelsen har mere end 93.000 danskere fri bil, som tilsammen bliver beskattet af et beløb på omkring 45.000 kr. om året. Antallet af danskere med bil betalt af arbejdsgiveren stiger i øjeblikket med godt en procent om året.