Lokalpolitik

Fuld skrue på fordrejninger

Sjældent har jeg set en så høj koncentration af forkerte påstande som i Karl H. Bornhøfts (SF) indlæg (26.9.).

Ikke nok med, at udtryk som ”voldsomme nedskæringer” og ”katastrofe” præger indlægget. Bornhøft får det også til at lyde, som om den økonomiske krise udsprang fra Finansministeriet. Han skriver f.eks., at ”Regeringen påstår, at krisen er kommet til os udefra, men det er ikke rigtigt”. Så kan den virkelighedsforvrængning vist ikke trække meget mere. Danmark mødte den internationale krise med gælden afdraget og betalt. Vi havde større overskud i den offentlige økonomi end alle andre lande i EU i årene før krisen. Derfor skal vi også genoprette langt mindre, end næsten alle andre EU-lande – selv om vi faktisk har brugt flere penge på at modvirke krisen. Vi genopretter, fordi det er nødvendigt, hvis vi vil have råd til pensioner, skoler og sygehuse i fremtiden. Vi genopretter, fordi vi gerne vil skaffe nye finanspolitiske handlemuligheder mens tid er. Og vi genopretter, fordi vi vil vise de internationale finansmarkeder, at vi har styr på økonomien, så vi kan fastholde en lav rente til gavn for vækst og beskæftigelse. Genopretningen af dansk økonomi er en stor udfordring, og ja, vi vil dæmpe væksten i det offentlige forbrug. Samtidig sætter vi skatten lidt op og gennemfører reformer, der styrker arbejdsudbuddet Selvom det er nye tider, og det kræver prioriteringer i kommune, stat og region, så synes jeg Bornhøfts retorik er helt ved siden af. I 2011 og 2012 har vi faktisk planlagt en vækst i det offentlige forbrug, der er på samme niveau, som den tidligere socialdemokratisk ledede regering planlagde efter for årene 2005-2010. I år har vi sagt nul-vækst – men det er jo kun, fordi der har været store budgetoverskridelser sidste år. Den stigning i resurserne, som var planlagt i år, blev med andre ord allerede brugt sidste år. Kommunerne kan gøre meget selv for at få skattekronerne til at række længere. Hvis de fx bliver bedre til at høste stordriftsfordelene fra kommunalreformen, så vil det styrke kommunernes økonomi. KL pegede før kommunalreformen selv på, at de kunne spare 1,5-3 mia. på administration, og S og SF anerkender jo også selv, at kommuner og regioner kan bruge pengene mere fornuftigt. I hvert fald regner partierne med milliardgevinster ved effektiviseringer i deres plan, ”Fair Løsning”. Der er for øvrigt bred enighed blandt seriøse økonomer om, at væksten i det offentlige forbrug skal markant ned, i forhold til det vi har været vant til de seneste 20-30 år. Ellers hænger den danske model ikke sammen. Det samme sagde den tidligere socialdemokratisk ledede regering tilbage i 2001. De eneste, der ikke har forstået det, er Bornhøft og resten af S og SF. Her planlægger man en udgiftsvækst, som er større end det, tidligere regeringer har planlagt efter de sidste 20-30 år. Det er en uklog vej at gå. Den politik synes jeg, Bornhøft skulle koncentrere sig om at revidere, hvis SF virkelig mener, at de nu vil til at være et økonomisk ansvarligt parti.