Poulstrup

Fuld speed på Klosterruten

Stykke af Projekt Endeløs Sti planeres ved Poulstrup

Ini­tia­tiv­ta­ger­ne til Klos­ter­ru­ten, Knud Birch An­der­sen (th.) og lods­ejer Kris­ti­an Kjær ude på ru­ten før an­lægs­ar­bej­det gik i gang. Ar­kiv­fo­to: bent Bach

Ini­tia­tiv­ta­ger­ne til Klos­ter­ru­ten, Knud Birch An­der­sen (th.) og lods­ejer Kris­ti­an Kjær ude på ru­ten før an­lægs­ar­bej­det gik i gang. Ar­kiv­fo­to: bent Bach

POULSTRUP:Tårs Minidozer er netop startet på at planere og fundere et lavtliggende område ved Vrejlev Bæk, og arbejdet er et tegn på, at der nu sættes fuld speed på at etablere Klosterruten fra Poulstrup-området til Vrejlev Kloster. Klosterruten er den ene af de to første strækninger i projekt Den Endeløse Sti, som kort før sommerferien fik tilsagn om 126.000 kroner fra Fødevaredirektoratet. Dermed kom den sidste del af finansieringen på plads, men den sene udmelding giver et vis tidspres, idet den praktiske del med anlæggelse af trampestien ved Poulstrup og kirkestien fra Hundelev til Jelstrup Kirke skal være afsluttet den 15. september. Knud Birch-Andersen fra styregruppen i Poulstrups Multinetværk i oplyser, at Klosterruten kommer til at gå fra Spangvej ad en gammel skolesti og videre ad en markvej til Vrejlev Bæk. Ruten går her gennem lav mosejord, og derfor skal Tårs Minidozer lave en del opfyldninger. Herfra skal en helt nyt stisystem gå til Vrejlev Kirke. Nogle af pengene skal bruges til at anlægge en ny bro over Møllebækken, og linieføringen følger så vidt muligt markskel og levende hegn og de stumper af fortidens stier, som stadig kan ses. - Det bliver udelukkende en gangsti. Der opsættes skilte og informationstavler. Friluftsrådet har bevilget midler til borde og bænke på ruten. Desuden plantes der gamle danske frugttræer til glæde for vandrerne på ruten, fortæller Knud Birch-Andersen. Informationstavlerne skal fortælle om de historiske og kulturhistoriske seværdigheder på ruten, der på længere sigt skal forlænges til Børglum Kloster. Det er Multinetværkets gruppe for stier og veje, der står for planlægning og udførelse af de første fem kilometer sti mellem Poulstrup og Vrejlev Kloster. Gruppen har endnu ikke sat dato på indvielse af den første natursti i området. Projekt Endeløs Sti skal ad åre forbinde de fire gamle kommuner i Ny Hjørring i et landsbynetværk, og udgifterne til de første to strækninger er på godt 300.000 kroner. Desuden har Vendsyssel Udviklingsråd bevilget 50.000 kroner til den næste fase af projektet, nemlig en kortlægning af stierne i hele Ny Hjørring.