Lokalpolitik

Fuld tryk på grundsalg

Salgsarbejdet har skiftet hænder i Bøgelunden

I takt med at om­rå­det byg­ge­mod­nes kan man bed­re danne sig et ind­tryk af grun­de­nes be­lig­gen­hed, og det har let­tet salgs­ar­bej­det.foto: claus søndberg

I takt med at om­rå­det byg­ge­mod­nes kan man bed­re danne sig et ind­tryk af grun­de­nes be­lig­gen­hed, og det har let­tet salgs­ar­bej­det.foto: claus søndberg

HADSUND:Arbejdet med at sælge de 45 byggegrunde i udstykningen Bøgelunden ved Hadsund er overladt til en mægler tættere på begivenhederne, og salgsarbejdet er i det hele taget intensiveret. Det fortæller ejendomsmægler Hans Hviid fra ejendomsmæglerkæden Danboligs afdeling i Støvring, der nu står for opgaven. Oprindeligt stod ejeren af området, ejendomsmægler Lisbeth Kirkegaard, selv for salget. - Men man er næsten nødt til at være tæt på. Man skal stille op i tide og utide til fremvisning, og snakke med folk i området for at opsamle viden. Det har været svært for dem, når de bor i Horsens. Et koncept som åben-skurvogn er næsten umuligt at administrere på afstand, siger Hans Hviid og oplyser, at der er lavet en aftale om i alt 10 åben skurvogn-arrangementer. Samtidig har en annoncekampagne sat gang i processen. - Den meget intensive annoncering i NORDJYSKE og Hadsund Folkeblad har betydet en meget heftig trafik i området. Grundene er jo byggemodnet, så folk kan køre ud i området og danne sig et indtryk af de grunde, der er mærket op, siger hans Hviid. Lang betænkningstid Og indsatsen bærer frugt. Lisbeth Kirkegaard havde selv solgt fem grunde. Et lidt større antal er kommet i hus, efter at man har gennemgået kartoteket over dem, der tidligere har tilkendegivet deres interesse, og ikke mindst efter at man to weekender i træk har holdt åben skurvogn på stedet. Hans Hviid forventer at nå 15-20 solgte grunde omkring sommer. Det afgørende er at komme op på cirka halvdelen af grundene. - Når der begynder at ske byggeri i området, så kommer de sidste over en vis periode. Det er den erfaring, vi har fra andre udstykninger, siger Hans Hviid. Han bemærker, at det at sælge byggegrunde er en helt anden sag end at sælge et færdigbygget hus. - Folk har en væsentlig længere betænkningstid. Nogle af vores købere har i en meget tidlig fase været ude med en arkitekt for at pege ud, lige nøjagtigt hvor den bedste grund ligger. Jeg vil tro, at de har været seks måneder undervejs, fortæller Hans Hviid. Og efter lidt spredt fægtning i starten, så er der ved at vise sig et mønster i, hvad folk går efter. Det er de sydligst beliggende i udstykningen. Gennemsnitskøberne er lokale børnefamilier, fortæller Hans Hviid og oplyser, at man 21. juni arrangerer bygge-bolig-møde i Hadsund Kulturcenter. Her kan interesserede møde kommunaldirektør Bo Nielsen, en typehusfabrikant, en arkitekt, en jurist samt mæglerne selv. - Ideen er, at man kan få afdækket de oplevelser, man kan komme ud for, når man vil bygge sin egen bolig, siger Hans Hviid.