Fulde gardiner

bøger Simon Grotrian: Jordens salt og verdens lys # # # # ¤ ¤ Kort tid efter den nye salmebogs komme debuterer endnu en salmedigter med et brag. Hele 65 salmer er det blevet til, og det er en samling, der kan slå benene væk under den uforberedte læser. Den får nemlig ikke for lidt. De fleste af teksterne opererer ubesværet i stramme og derfor sandsynligvis sangbare versemål, men til trods for – eller i kraft af - formkravene sprudler indholdssiden på ganske original vis. Nogle steder fortaber meningen sig dog i dunkle eller endda overlæssede metaforer, så i al fald denne anmelder må stå af, men for det meste er der ikke andet at gøre end at give slip og flyve med. Det ene billedrige afløser det andet, og man går ind og ud af maleriske sider af indlevelse, mod og humor. Debutanten viser sig at være nærmest flyvefærdig teolog, fuldstændig indlæst i såvel bibelstof som kirkeår og salmebog. Teksterne er mundrette og velrimede, og så rummer hver eneste strofe mindst én overraskelse, når metaforerne gnistrer og springer sjove steder hen. Fuglen, himlen, håbet og englene er gennemgående temaer. Krop og hverdag sanses tæt, og alligevel er de kirkelige handlinger, især nadveren, ofte tænkt med. Døden lurer konstant, og moderne erfaringer af forladthed, depression og afmagt anerkendes og sættes i ord. Et gennemgående stiltræk er en forkærlighed for paradoksale formuleringer. ”Tyngde af glæde”, ”isne i kærlighed”, ”sommerkulden”, ”mættede med hunger” for bare at nævne nogle få. Derved nærmer forfatteren sig en korsteologi med en stor ikke mindst luthersk tradition bag sig. Salmerne er da også tydeligt protestantiske, når man ser på jegets rolle og direkte gudsrelation. Den humoristiske og fri tone passer glimrende til grundsynet, hvor livet ligger lige til nådens højreben. Fanden udstyres med en ”pumpeflok”, der tales om ”troens frikadeller”, ”min Faderbinding” og ”englerogn”. Men kan det lade sig gøre at ”punktere syndefaldets slange”? Salmer skal som bekendt ikke først og fremmest læses, men synges. Derfor har vi endnu til gode at finde ud af, om Simon Grotrian ud over at være digter også kan adopteres som salmedigter i praksis. Men samlingen her vil kunne give fremtidige salmebøger et litterært løft. Hans Gregersen kultur@nordjyske.dk @Brød.8.note-u-indryk:[ Simon Grotrian: ”Jordens salt og verdens lys” 88 sider, 199,- kr. Borgen