Fuldt hus på Aabybro Ungdomsskole

AABYBRO:Aabybro Ungdomsskole afholdt åbent hus i weekenden i forbindelse med efterskolernes dag. Det begyndte klokken 13, og hele eftermiddagen var der fyldt op med gæster, indtil det sluttede klokken 17. I alt var der ca. 500-550 gæster, hvoraf cirka 300 fik nærmere information. Aabybro Ungdomsskole har holdt åbent hus i omkring 10 år. Mange af de besøgende har haft større søskende, der har gået på skolen. Aabybro Ungdomskole gør meget ud af, at folk skal føle sig velkomne, og der var elever i gang på alle værksteder, gymnastiksal, i musik og så videre. De elever, der ikke var i gang, fungerede som guider og viste gæsterne rundt på skolen. Fire gange i løbet af eftermiddagen var der information om skemaer, skolens grundtvigianske værdigrundlag og dagligdagen på en efterskole og så videre. Dagen er meget vigtig både for de kommende elever, der skal vide, hvad et efterskoleophold er, men også for efterskolens reklame. På landsplan venter forstanderen, Ib Juul Christensen, mange indmeldelser i løbet af de næste 14 dage. Allerede nu er der dog i Aabybro optaget for piger til det kommende skoleår, og der er kun enkelte drengepladser ledige. I alt har skolen plads til 151 elever. Efterskolen kører med det princip, at de modtager de enkelte elever som de er, men gør også meget ud af at fortælle, at eleverne selv har valgt at være der, så der stilles krav. I år er der godt 23.000 efterskoleelever i Danmark.