Fuldt stop for spegepølser

Fra nytår kræver engrossalg uden for Jylland autorisation

SKAGEN:Østdanskere og fynboer risikerer fra nytår at måtte undvære Slagter Munchs Danmarksberømte spegepølser og skinker. Og Slagter Munch er i fare for stop for et salg, der årligt indbringer forretningen fire-fem millioner kroner. Årsagen er EU’s skærpede regler for engrossalg af fødevarer. Ifølge dem skal producenter have en autorisation, hvis de leverer ud over et vist område. En sådan har Slagter Munch endnu ikke, og forretningens marked er derfor begrænset til Jylland. - Jeg må altså godt sælge engros til Fredericia, men ikke Middelfart. Og til Sønderborg, men ikke København, siger forretningens ejer, Jens Munch. Reglerne trådte i kraft 1. januar i år og detailforretningerne skal have tilpasset sig dem inden udgangen af i år. EU ville oprindeligt slet ikke tillade et detailbutikker som Slagter Munch at have noget engrossalg overhovedet. Opsplittet marked Men efter en større indsats fra især de danske myndigheder er et begrænset salg nu tilladt i geografisk afgrænsede områder. Fra at være ét hjemmemarked, er Danmark nu opdelt i tre: Jylland, Fyn og Sjælland. - Jeg har for så vidt ikke noget imod en autorisationsordning, hvis den bare bygger på fornuft, for eksempel, hvis der kræves autorisation af butikker med en produktion over en vis mængde. Men en model som den aktuelle, der sætter geografiske grænser er helt hen i vejret. Transporttiden er stort set den samme uanset, hvorhen i Danmark varerne skal fragtes, og det samme gælder altså fødevaresikkerheden, siger Jens Munch, der anslår, at det vil koste ham en halv million kroner at opfylde kravene til en autorisation. - Men der er ingen vej udenom. Uden engrossalget til Fyn og Sjælland kan jeg ikke opretholde den bemanding på 18 personer, som er nødvendig for at overkomme højsæsonen i Skagen de fire måneder om sommeren, siger slagteren og tilføjer, at sæsonansatte ikke vil have den nødvendige rutine. Når der fra nytår er risiko for et stop i leverancerne til Østdanmark, hænger det sammen med, at travlhed i byggebranchen har forsinket Munchs indsats for at gennemføre de bygningsmæssige ændringer, der skal til for at opnå autorisation. - Hvis autorisationen ikke er i hus 1. januar, kan jeg kun håbe på at få en dispensation fra levnedsmiddelkontrollen, siger Skagenslagteren.