Fulgte straks byggerevserens råd

Træværk på det tidligere sømandshjems facade træværk fjernet

SÆBY:Vvs-installatør Lars Sørensen, Sæby, der ejer et betydeligt antal udlejningsboliger rundt om i Sæby, var blandt de 180 mødedeltagere, der forleden hørte byggerevseren, den københavnske journalist og forfatter Peter Olesens uforbeholdne mening om byen og dens hus. Peter Olesen gav Lars Sørensen et god råd - og det har ejeren af det tidligere sømandshjem på Sæby Havn straks fulgt. Inden aftenmødet havde Peter Olesen været på rundtur i en del af Sæby, først og fremmest byens ældste kvarterer og forretningskvarteret i bymidten. Blandt de 108 Sæby-dias, Peter Olesen viste på aftensmødet, var et af bygningen Havnen 8. Bygningen med facaden ud mod Sæby Havn var oprindelig i sømandshjem. Senere var der i en årrække i en del af bygningen indrettet restaurant og i den øvrige del lejligheder. Bygningen blev for få år siden overtaget af Lars Sørensen og er nu indrettet med lejligheder og atelier. Rådet Peter Olesen fandt den gamle bygning med bl.a. et tårn meget spændende, men græmmede sig dog over, at den på facaden ud mod havnen stadig efterlader spor af tidligere at have været indrettet som restauration - nemlig i form træværk brugt til skiltning. Hans råd var, at det træværk, der stadig prydede bygningens facade, hurtigst muligt blev fjernet og murværket under kalket gul som den øvrige del af bygningen. Lars Sørensen var enig med Peter Olesen, da lysbilledet af bygningen blev vist på mødet. Og der var ikke langt fra tanke til handling. I går var arbejdet med at fjerne det lidet pyntelige træværk i fuld gang. Væk med postkasserne Som det fremgik af referatet, satte Peter Olesen også fingeren på en del andre pletter på Sæby-bygninger. De fleste har allerede været nævnt, men ikke Peter Olesens utilfredshed med, at mange af af byens gamle huse "prydes" - ment i negativ forstand - af moderne postkasser på facaden. - Fjern da postkasserne og lav en brevsprække i hoveddøren i stedet, lød Peter Olesens opfordring. Det bliver interessant at se, om den opfordring også bliver fulgt.