EMNER

FUN mødes på Sindal Skole

} Foreningen Uden Navn, også kendt under navnet F.U.N., holder sin årlige generalforsamling torsdag aften 15. januar. Generalforsamlingen holdes på Sindal Skole, og eventuelle forslag, der ønskes behandlet skal være formanden, Per Hagelquist, i hænde senest en uge før. Ved næste omgang Halløj i Hallen, lørdag 10. januar, vil der i øvrigt være mulighed for at forny sit medlemskort. TOLNE/MOSBJERG Kirke-kuk } Ifølge sognepræst Lise Munk Petersen er der i det nye kirkeblad for Tolne og Mosbjerg sogne byttet rundt på tiderne for gudstjenesterne nytårsdag, så vi slår lige følgende fast: Gudstjenesten i Mosbjerg Kirke er kl. 9.30, mens det er kl. 11.00 i Tolne Kirke. LENDUM Foredrag i præstegården } Onsdag aften 14. januar er der sognemøde i Lendum Præstegård. Her kommer Benny Kusk fra sømandshjemmet i Frederikshjemmet og vil fortælle om sømandsmission. Desuden vil arrangementet byde på sang og musik.