Funktionsklasse flytter til Skansen

Eleverne har i dag klasseværelse tæt op ad skolens musiklokaler

Skolevæsen 1. november 2002 07:00

LØGSTØR:Funktionsklassen på Løgstør Skole, der for tiden rummer syv elever, får nye lokaler på Skansen, spejderhuset ved skolen. Samtidig med en nednormering fra 50 til 40 børn forlader Børnehaven Mulvarpen de nuværende lokaler i Skansen. - Vi laver denne rokade for at give eleverne i funktionsklassen mere rolige omgivelser. Disse elever har alle psyko-sociale problemer, der fodrer så megen ro som muligt, idet de let afledes i undervisningen. Den mindste uro og eleverne mister koncentrationen, fortæller Kristian Haldrup (V), formand for undervisnngs- og kulturudvalget. I dag holder funktionsklassen til i den afdeling af Løgstør Skole, der også rummer musikundervisningen. Skolen har ikke andre muligheder for at anvise lokaler til klassen. Forvaltningen har overvejet at anvende ungdomsskolens klublokaler til funktionsklassen, men denne løsning er opgivet grundet manglende udluftning i kælderlokalerne. - Larmen fra musikundervisningen er så voldsom, at det psykiske arbejdsmiljø for elever og lærere er utåleligt, og det vil kræve en større indsats at foretage den fornødne støjdæmpning, fremgår det af forvaltningens indstilling til politikerne. - Dertil kommer, at der er mange gener grundet megen trafik på gangen udenfor lokalet. Denne gang er en af skolens hovedindgange i den vestlige fløj. Kristian Haldrup oplyser, at Børnehaven Muldvarpen i stedet for lokalerne i Skansen overtager det tidligere omklædningsrum for personalet ved hjælpemiddellageret. Dette rum bruges ikke i dag. Nednormeringen fra 50 til 40 børn i Børnehaven Muldvarpen, mener Kristian Haldrup ikke, vil give problemer for forældrene. Han påpeger dog, at der i en kort periode kan blive tale om overbelægning til alle flytninger er gennemførte. - Der er i dag 47 børn i Muldvarpen, og fra januar etablerer vi for andet år i træk en indskolingsklasse til børnehaveklassen. Denne indskolingsklasse, der får navnet Minibøgen, ventes at få 15 elever og derved reducere behovet for børnehavepladser tilsvarende. Kristian Haldrup påpeger, at der for tiden er en overkapacitet i børnehaverne. 15. august var der således 12,5 ledige pladser. Udgifterne til at indrette Muldvarpens nye lokale finansieres over børnehavernes bygningskonto.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...