Funny Planet er lukket

FREDERIKSHAVN: Den ene af Frederikshavns to bowlingcentre, Funny Planet i Skippergade, er lukket. Årsagen hertil synes at være en kontrovers om de fortsatte lejebetingelser mellem på den ene side Tommy Larsen og Heine Simmer, på den anden bygningens nye ejer, Nykredit. - Vi lukkede Funny Planet i fredags og lukker vores selskab helt ned, bekræfter Tommy Larsen. - Efter tvangsaktionen i det hidtidige ejendomsselskab i april overtog Nykredit bygningen, og vi har ikke kunnet blive enige om lejevilkårene, siger Tommy Larsen. - Nykredit var ikke interesseret i at forpagte bowlingcentret ud, men ville have en investor, der købte det hele. Men det skal der investeres alt for mange penge til, at vi vil være i stand til. Den tidligere ejer havde i forvejen lovet os en huslejenedsættelse samt nye baner og ny facade, siger Tommy Larsen, der sammen med Heine Simmer har drevet Funny Planet i de seneste knap fire år. - Resultatet af diskussionen blev, at vi stoppede vores huslejeindbetalinger 1. april, og lukkede i fredags, hvor Nykredit trak en streg i sandet, siger Tommy Larsen. Advokat Christian Richter, Nykredit i København, vil ikke kommentere Tommy Larsens udlægning af den ophørte forpagtning af bowlingcentret. - Vi har overtaget bygningen på tvangsauktion og har sat den til salg for 7,9 mio. kr. gennem Nybolig i Frederikshavn, og med jo flere lejere, jo bedre, siger Christian Richter. Side 3