Lokalpolitik

Fup eller fakta om Maarups møde med Miljøstyrelsen

MILJØ:For år tilbage lanceredes et underholdningsprogram med titlen Fup eller Fakta, og det var egentlig meget underholdende. Det samme synes knapt så underholdende, når det drejer sig om erhvervslivet, beskæftigelsessituationen og dermed økonomien for Mariagerfjord Kommune. Da denne opgave er for svær for menigmand at gennemskue, bør borgmester H.C. Maarup afsløre, hvad den egentlige sandhed er om hans møde med miljøministeren og senere mødet med Miljøstyrelsen, vedrørende kommunens håndtering af sager om husdyrbrugsudvidelser. Signalerne har været forskellige, og uden at jeg i detaljer kan huske redegørelserne, fandt miljøministeren anledning til at kommentere mødet i et læserbrev. Foreligger der et godkendt referat fra mødet? For nylig udtalte borgmesteren, efter mødet med Miljøstyrelsen, at Mariagerfjord Kommune fik medhold i sin restriktive fortolkning af loven, med overskriften: "Stram miljøkurs holder vand". Gennem sagsforløbet havde man nærmest fået den fornemmelse, at det var delegationen fra Mariagerfjord Kommune, der havde belært ministerium og styrelse. Til min (ikke særlig store) forbavselse ser jeg i NORDJYSKE Stiftstidende fredag 8. januar, at vicedirektør Claus Torp, Miljøstyrelsen, udtaler, at Mariagerfjord Kommune ikke fik medhold. Det synes påfaldende, at parterne "på den anden side af bordet" hver gang føler pligt til at kommentere. Man sidder tilbage med en fornemmelse af, om byrådet har haft det tilstrækkelige objektive grundlag for at træffe afgørelse i så vigtige sager, og så kan det blive en endog meget alvorlig sag.