Fup eller fakta om pensionistmad!

MØGMAD?: På byrådets møde, mandag den 13. september, snakkede vi igen om mad til vore ældre medborgere. @Brød.9.Hvordan kan man da være en troværdig og seriøs politiker når man kan finde på at udtale sig om at frostmad er lig med møgmad? Og uden at vide hvad man taler om? Anita Knarkegaard, Dansk Folkeparti gør det igen og igen - udtaler sig - groft uansvarligt - vil jeg sige, når hun påpeger at frostmad er lig med møgmad. Jeg håber ikke det bliver betragtet som sådan blandt borgerne. Maden til vore ældre medborgere er et godt tilbud. I Aalborg kommune leveres der mad til rigtig mange ældre, både på vores plejehjem og i den enkelte borgers hjem. Vore ældre kan vælge om de vil have mad fra privat eller kommunens køkken, når det er varm udbragt mad. Der er også mulighed for at vælge frostmad, som giver borgeren frihed til selv at vælge, hvad der skal spises, og hvornår der skal spises. Vi hører faktisk kun ros om maden, både når vi ser på henvendelserne til vores "Åbne linie", hvor alle kan ringe og få gode råd, klage over det ene eller det andet omkring ældreservicen i Aalborg. Også når vi ser på de brugertilfredshedsundersøgelser, der er lavet, er billedet det samme. Når vi taler med vore ældre medborgere og deres pårørende, ja så er det ikke kritik, men ros i langt de fleste tilfælde. Derfor er det også rigtig ærgerligt, at Anita Knarkegård, kommer med sådan nogle dårlige udtalelser, uden at der er hold i dem. Det giver et dårlig rygte, og det har maden altså ikke fortjent, derfor vil socialdemokraterne i Ældre- Handicapudvalget forsøge at få lavet et arrangement, hvor borgerne, brugerne og deres pårørende, og andre interesserede kan komme og smage den mad, vi tilbyder vore ældre, så I som borgere selv kan danne jer en mening om hvad der er fup og hvad der er fakta. (forkortet af red.)