Fup eller fakta

Argumenter for lægeskole ved Aalborg Universitet. Hvad er fup, og hvad er fakta?

Aalborg Universitet ved prodekan Egon Toft fremførte i NORDJYSKE i weekenden 6.-7. februar følgende argumenter for en lægeskole ved Aalborg Universitet: * At de studerende fra Århus Universitet ikke ønsker at få en del af lægeuddannelsen i Nordjylland. * At der endnu kun er 24 studerende på de to sidste semestre. * At de studerende får gratis bolig stillet til rådighed, hvis de går på Aalborg-ordningen. Fakta er, at da den kliniske del af lægeuddannelsen startede for 10 år siden som følge af samarbejdet mellem Århus Universitet, Århus Amt og Nordjyllands Amt, startede 32 studerende på 8. semester i Aalborg. Af disse 32 ønskede kun de to frivilligt at komme til Nordjylland. I dag er der til flere af semestrene (8., 9., 10., 11. og 12. semester) lodtrækning om at få lov til at komme til Aalborg. Således at der i dag på de 5 semestre går mere end 110 studerende. Det faktum, at der kun er 13 studerende, der afslutter deres kandidateksamen i Aalborg i sommeren 2009 skal ses i lyset af, at studiets næstsidste semester (11. semester) først startede i efteråret 2008 og at studiets sidste semester (12. semester) først er startet her i Aalborg den 1. februar 2009. Endvidere har adskillige studerende på årgangen orlov til enten forskning eller barsel samt til lægevikariater. Samarbejdet med Århus Universitet omkring lægeuddannelsen har imidlertid i de sidste mange år bevirket at mere end 50 pct. af de nyuddannede læger, der kommer til Nordjylland har været på Aalborg Sygehus i forbindelse med deres lægestudie. Eller sagt på en anden måde – lægeuddannelsen på Aalborg Sygehus har været et glimrende rekrutteringsredskab for hele regionen. Endelig skal der korrigeres i oplysningen om gratis bolig. Ingen af de studerende, der vælger at tage hele den kliniske uddannelse i Aalborg får stillet gratis bolig til rådighed. Århus Universitet betaler imidlertid værelserne for de studerende, der kun vælger 1 eller to semestre i Aalborg.